Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)

Videoyu izlemek için tıklayınız

Kadına Saygı İmanın Gereğidir
(12.03.2021)

 

Değerli Mü’minler!

Bugün dünyada hakları en fazla kısıtlanan kesimlerden biri de, şüphesiz, kadınlardır. Dünyanın farklı yerlerinde kadınların, kadın olmaları sebebiyle, eğitimden mahrum bırakıldıkları bir gerçektir. İffet ve namus kavramlarının neredeyse sadece kadınlar üzerinden tanımlandığı da bir gerçektir. Kadınların zaman zaman farklı düzeylerde şiddet ve ayrımcılığa maruz kaldığı vakalar, günlük hayatımızın neredeyse birer rutini haline gelmiştir. Kimi kültür ve geleneklerde kız çocuklarının hala zorla evlendirildikleri hadiselerle sık sık karşılaşabiliyoruz. Tarihte kadının bedeni üzerinden bu derece istismara uğradığı bir dönem de yaşanmamıştır.

Kardeşlerim!

İnsanın yaratılıştan sahip olduğu bir onuru ve değeri vardır. Bu hususta insan olmak bakımından erkekle kadın arasında bir fark yoktur. Bununla birlikte Kur’an-ı Kerim, insanın gerçek değerinin söz, eylem ve davranışlarında saklı olduğunu vurgular. Buna göre, Cenab-ı Hakk ve insanlar nezdinde en makbul ve değerli kişiler, -kadın veya erkek olsun- iyi, güzel, hayırlı ve yarayışlı davranışlar sergileyen kişilerdir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmaktadır: “Mümin olarak, erkek veya kadın, her kim iyi ve yarayışlı davranışlar sergilerse, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar.”[1]

Yüce Kur’ân da kadını erkekle birlikte muhatap alır ve onlara şöyle seslenir: “Müslüman erkekler ve müslüman kadınlar, mü'min erkekler ve mü'min kadınlar, itaatkâr erkeklerle itaatkâr kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar; sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, (Allah'a) saygılı erkekler ve Allah’a saygılı kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkekler ve namuslarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkekler ve Allah’ı çok zikreden kadınlar; işte Allah bunlar için büyük bir bağış ve mükâfat hazırlamıştır.”[2]

Hutbemizi, sözün özünü ve en güzelini söyleyen Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)’in şu hadis-i şerifiyle bitirelim: “Sizin en hayırlınız kadınlara karşı en saygılı ve hayırlı olanınızdır.”[3]

 

DİTİB Hutbe Komisyonu

 

[1] Nisâ, 4/124.
[2] Ahzâb, 33/35.  
[3] Tirmizî, Radâ’, 11.

 

 

2021-03-12