DİTİB Eyalet Birliği - Basın Açıklaması

İslami Cemaatler DİTİB ve İGBW Baden-Württemberg Eyaleti’ndeki Hükümet Tarafından Teklif Edilen İslam Din Dersi’nin İçeriklerinin Sorumluluğunu Üstlenmek Amaçlı Vakıf Modelini Reddetmektedir.


Baden-Württemberg DİTİB İslam Cemaati ve Baden-Württemberg İslam Toplumu (İGBW) olarak bizler, eyalet hükumeti tarafından İslam din dersi için teklif edilen vakıf modeline mevcut şartlarda katılmayacağız. Bunun yerine anayasaya uygun modeller geliştirilmesi için bağımsız bir uzman komisyonu oluşturacağız.

Bizim için kamu okullarında İslam din dersinin verilmesi çok önemli bir meseledir. Bunun için uzun yıllardan beri anayasaya uygun İslam din dersinin şartlarını oluşturmak için bir pilot proje çerçevesinde eyalet ile işbirliği içindeyiz. Aslında pilot projenin bitimiyle birlikte, İslam din dersinin taşıyıcılığının kanunların öngördüğü şekilde dini cemaatlere devredilmesi planlanılmıştı.

Birkaç defa uzatılmış olan pilot projenin süresi bu eğitim-öğretim yılının sonunda dolacaktır. Bu nedenle eyalet hükumeti İslam din dersinin verilmesini sağlamak için yeniden bir geçici çözüm olarak bir kamu tüzel vakfı kurmayı hedeflemektedir. Bu açıklamayı imzalayanlar açısından din dersi verilmesi amacı ile bir devlet kurumunun tesis edilmesi anayasaya aykırıdır. Bu model, devletin tarafsızlık prensibinin altını oymakta ve din hürriyetine ve dini cemaatlerin özerklik haklarına ağır bir saldırı teşkil etmektedir.

Eyalet hükümetinin, sunduğu teklifte bu endişelerimizi dikkate almamış olmasın esefle karşılıyoruz. Halbuki dini cemaatler, ciddi endişelerine rağmen başından itibaren müzakerelere olumlu katkı yapmışlar ve eyalet hükümetine uzlaşma teklifleri sunmuşlardır. Ancak bunlar gözardı edilmiştir. Eyalet hükümetinin sunduğu mevcut taslak, katlanma sınırının çok ötesinde olup bizim açımızdan kabul edilemez konumdadır. Bu teklif mahkeme tarafından incelenmesi durumunda da geçer not alamayacaktır.

Bu nedenle, eyalet hükümetinin mevcut taslağının anayasaya aykırı ve sakıncalı hususlarını ortaya koyarak bir sonraki  adımda İslam din dersinin anayasaya uygun bir şekilde verilebilmesi için modeller geliştirmesi için bağımsız bir uzmanlar komisyonu oluşturacağız.

 

İletişim:
Erdinç Altuntaş, erdinc.altuntas@ditib.de
Baden-Württemberg DİTİB Eyalet Birliği Başkanı
Muhittin Soylu, msoylu@ig-bw.de
İslam Toplumu Baden-Württemberg (İGBW) Başkanı

 

2019-01-30