Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)

Videoyu izlemek için tıklayınız


Toplumun Emaneti Yetimler
(08.04.2016)


Muhterem Kardeşlerim!
Yeryüzündeki tüm varlıklara karşı şefkat ve merhameti esas alan yüce dinimiz İslam, toplumun emaneti olan yetimlerin hak ve hukukunun gözetilmesini ve onlara değer verilmesini tavsiye ederken, onlara karşı takınılması muhtemel her türlü olumsuz tavır ve davranışı da yasaklamıştır.

Değerli Kardeşlerim!
Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de; “O, seni yetim bulup barındırmadı mı?”1 ayet-i kerimesi ile, Sevgili Peygamberimizin de yetim olarak büyüdüğü ifade edildikten sonra, akabindeki başka bir ayet-i kerime`de “Sakın yetime kötü davranma!”2 buyurularak yetimin incitilmemesi gerektiğine vurgu yapılmaktadır.  

Yetim olarak büyüyen ve yetimin hâmisi olan Sevgili Peygamberimiz de : “Kim Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç sayısınca iyilik yazılır. Kim yanında bulunan yetim erkek veya kız çocuğa iyi davranırsa ben ve o, cennette (şehadet ve orta parmağını göstererek) şu ikisi gibidir”3 buyurarak, yetime karşı sevgi ve merhamet duyguları ile hareket etmeyi tüm müminlere telkin etmiştir. Başka bir hadis-i şeriflerinde ise Peygamberimiz (s.a.s) ; “Müslümanlar arasında kim bir yetimi yiyecek ve içeceğini üstlenecek şekilde sahiplenirse Allah onu mutlaka cennete koyar.4 buyurarak, yetime kol kanat gerenlerin mükafatının cennet olduğunu ifade etmiştir.

Kıymetli Kardeşlerim!
Yetimler daima, kimsesizlerin kimsesi olmaya namzet olan bizlerin önceliklerimiz arasında yer almalıdır. Çünkü şu anda yeryüzünde sıcak bir yuvanın özlemini çeken, küçücük bedenleriyle dünyanın onca meşakkatini omuzlarında hissetmek zorunda kalan, belki de umudunu kendisine uzanacak son bir yardım eline bağlayan, sevgiye ve şefkate muhtaç nice kalbi kırık yetimlerimiz var.

Kardeşlerim!
Öyleyse geliniz hep birlikte yetim kalmış yavrularımızın haklarının korunması noktasında son derece duyarlı olalım. Onlara toplumda kendilerini ifade edebilecekleri imkanlar hazırlayalım. Yarınlarının imarında kendilerine destek olalım.

Almanya özelinde, belirli sebeplerle ailelerinden koparılan çocukların, dini ve milli kimliklerinden uzaklaşmamaları için Müslüman aileler olarak koruyucu ailelik müessesesinin yaygınlaşması için özen gösterelim.

Unutmayalım ki yetimlerimizin sevinci bizim ortak sevincimiz, onların hüznü ise bizim ortak hüznümüzdür. Zira onlar toplumun bize birer emanetidir.

Hutbemi bir ayet ve hadis meali ile bitiriyorum.

Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, karınlarını ancak ateşle doldurmuş olurlar. Zaten onlar alevlenmiş bir ateşe gireceklerdir.” 5

Müslümanlar arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Müslümanlar arasında en kötü ev ise içinde kendisine kötü davranılan bir yetimin bulunduğu evdir.”6

 

Keramettin Genç
Bremen DİTİB Eyüp Sultan Bahçe Camii Din Görevlisi

 

1.Duha, 93/ 6.
2.Duha, 93/ 9.
3.İbn Hanbel, V, 250.
4.Tirmizi, Birr ve sıla, 14.
5.Nisa, 4/10.
6.İbn Mace, Edeb, 6.

 

2016-04-08