Hutbeler

Kadir Gecesi

بِسْمِ اللهِ الْرَّحمَنِ الْرَّحِيمِ
إِنَّا أَنزَلْنَاهُ في لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۞  تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ  فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۞  سَلامٌ هِيَ حَتى مَطْلَعِ
الْفَجْرِ 

Bismillâhirrahmânirrahîm
[Rahmân ve rahîm Allah’ın adıyla]
“Doğrusu, biz onu (Kur’ân’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen nereden bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gece, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar süren bir esenliktir.”

[Kadir sûresi, âyet 1-5]


Muhterem Müslümanlar,

İçinde önemli olayların meydana geldiği zamanlar, diğer zamanlara göre daha büyük bir mana ve ehemmiyet kazanır. Bu müstesna zaman dilimlerinden biri de Kadir Gecesi’dir. Kadir Gecesini değerli kılan yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’in bu gecede indirilmiş olmasıdır. Bu hususta aynı adı taşıyan sûrede Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. “Doğrusu, biz onu (Kurân’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen nereden bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gece, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar süren bir esenliktir.[1]

Sevgili Peygamberimiz bu gece ile ilgili olarak: “.... Kim kıymet ve büyüklüğüne inanarak ve Yüce Allah’tan sevap bekleyerek Kadir Gecesi’ni ihya ederse onun geçmiş günahları affedilir” [2] buyurmuş, eşi Hz. Aişe’ye bu gecede; “Ey Allahım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet.” [3] diye dua etmesini tavsiye etmiştir. Peygamber Efendimiz Ramazan gecelerinde daha çok ibadet eder, özellikle Ramazanın son on gününde dua ve ibadetlerini daha da sıklaştırır, [4] Kadir Gecesini Ramazan’ın son on gününde aranmasını tavsiye eder ve bu günlerde itikâfa girerdi.

Muhterem Cemaat,

Cenab-ı Hak “Mescitlerde itikâfa girdiğiniz zaman kadınlarınıza yaklaşmayın. Bunlar Allah’ın sınırlarıdır onlara yaklaşmayın” [5] ayetiyle itikâf ibadetini biz mü’minlere tavsiye etmektedir.

Dinî bir terim olarak itikâf, ezan okunan ve kamet getirilen bir camide itikâf niyeti ile ikamet etmekten ibarettir. Ramazanın son on gününde itikâfa girmek sünneti müekkededir. Peygamber Efendimiz Medine’ye hicretinden sonra her yıl Ramazan’ın son on gününde itikâfa çekilir geceleri ve gündüzleri ibadetle ihyâ ederdi. Rasul-ü Ekrem ile birlikte mübârek hanımları da hâne-i saadetlerinin bir odasında itikâfa girerlerdi.

Dünya meşgalelerinden sıkılan ruhumuzun, hususî vakitlerde bütün zamanını ibadete ve tefekküre ayırması, önemli bir ruhî teneffüs ve manevî bir istirâhat olarak değerlendirilmelidir.

Aziz Cemaat,

Ramazan ayının manevî ikliminde bir ay süren feyizli ve yoğun ibadetlerimizin, ruhumuz üzerindeki tesirlerini yakından hissedebilmek ve yeni nefsî mücadelelere hazırlanmak için büyük bir fırsat olan Kadir Gecesi’ni gereği gibi anlayıp hakkıyla degerlendirmenin yolu; nasıl ki indiği gece bin aydan daha hayırlı olduysa, sanki Kurân-ı Kerîm bize yeni inmiş gibi onunla tanışmamızla onu okumamız ve anlamamızla, öngördüğü fazilet ilkeleri doğrultusunda yaşama ve her türlü kötülüğü terketme vesilesi olarak kabul etmemizle mümkün olacaktır.

Değerli kardeşlerim,

Kadir Gecesi’nde hata ve kusurlarımız için tövbe ve istiğfar edelim. Kur’ân okuyalım ve dinleyelim. Kazâ ve nâfile namazları kılalım, duâ ve niyazda bulunalım, ana-baba, eş-dost ve akrabalarımızı mümkün olduğu ölçüde ziyaret edelim. Sevdiklerimizi telefonla, ya da bir mesajla da olsa hatırlayalım. Fakir ve düşkünleri unutmayalım, onlara yardım edelim. Bu gecenin manevî feyiz ve bereketini komşularımıza da hissetirelim. Nice Kadir Gecelerine hayır ve selametle ulaşmak temennisiyle Kadir Gece’niz mübarek olsun.

[1] Kadir sûresi, 97/1-5.
[2] Buhârî, Fadl-u Leyleti’l-Kadr, 1.
[3] Tirmizî, Deavât, 84.
[4] Sahîh-i Buhârî, Muh. Tec. Sarîh, C. 6, s. 321.
[5] Bakara, 2/187.

Mustafa SELEK
DİTİB Mosbach Mimar Sinan Camii Din Görevlisi

2012-08-10