Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)

Videoyu izlemek için tıklayını

Hoşgeldin Yâ Şehr-i Ramazan!
(24.03.2023)

Muhterem Kardeşlerim!

Rabbimize sonsuz hamd ü senâlar olsun! Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.s.)’in ifadesiyle; evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş[1] olan Ramazan-ı Şerif ayına kavuşmuş bulunuyoruz. Şükürler olsun! Oruçlarımız, teravihlerimiz, sahurlarımız, iftarlarımız ve daha nice güzelliklerle dopdolu günleri hep birlikte yaşamaya başlamış bulunuyoruz. Ramazan’ımızın bütün İslam dünyası ve insanlık ailesi için hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Hak’tan niyaz ediyorum.

Kıymetli Müslümanlar!

Manevî güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı, ilâhî rahmetin bütün kâinatı kuşattığı, kulluk şuurunun yeniden yükseldiği rahmet ve bereketi bol bir aydır. Oruçlar, teravihler, iftarlar, sahurlar, mukabeleler, zikir, dua ve niyazlarla her türlü feyiz, bereket ve mağfireti içinde barındıran bu ay, insanlığın kararan ufkunu aydınlatan “doğru yolu gösteren, hak ile batılı birbirinden ayırmanın açık delillerini getiren ve hidayet rehberi olan Kur’an’ın indirildiği aydır.”[2]

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) ilk vahye bu ayda, bin aydan hayırlı bir gece olan Kadir Gecesi’nde mazhar olmuş, İslam’ın dört temel ibadetinden biri olan oruç bu aya özel olarak farz kılınmıştır. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.s.) Ramazan ayına kavuşmuş olmanın sevincini ashabına şöyle ifade etmişti: “Mübarek Ramazan ayına kavuştunuz.  Cenab-ı Hakk bu ayda sizlere oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda cennet kapıları açılır, cehennem kapıları ise kapatılır ve şeytanlar zincirlere vurulur.”[3]

Kıymetli Mü’minler!

Ramazan ayına mahsus ibadetlerimizin en başında oruç gelir. Yüce Allah Bakara suresinin 183. ayet-i kerimesinde şöyle buyurur: “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, sizin üzerinize de oruç farz kılındı. Umulur ki, (oruç tutmak suretiyle kötülüklerden) korunursunuz.”[4] Bir kutsi hadiste Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır “Âdemoğlunun her ameli(nin karşılığı) kat kat verilir. Bir iyilik on mislinden yedi yüze kadar mükâfatlandırılır. Yalnız oruç müstesnadır. Onun mükâfatını ben veririm. Zira yemesini içmesini ve nefsânî arzularını, sırf benim için terk etmiştir.”[5] Yine başka bir hadis-i şeriflerinde Peygamber Efendimiz (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır: ”Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Biri iftar ettiği, diğeri de Allah’a kavuştuğu vakittir.”[6]

Kıymetli Müslümanlar!

Bir sonraki Ramazan ayına ulaşıp ulaşamayacağımız belli değildir. Şüphesiz bu, bize hayatı da ölümü de veren Allah Teâlâ’nın takdirinde olan bir konudur. Madem öyle, geliniz, bu yıl Yüce Rabbimizin bize bir kez daha nasip ettiği Ramazanımızı şanına göre değerlendirmeye çalışalım. Ramazan boyunca kendimize bir yol haritası çizerek bu ayın rahmetinden, feyiz ve bereketinden daha çok istifade edebilmenin gayreti içerisinde olalım. Her türlü iyiliğin, taat ve ibadetin sınırsız karşılık bulduğu bu ayda, bizi günde beş kez huzuruna çağıran ilâhî çağrıya cevap vererek camilerimizin hayat veren iklimine koşalım. Ramazan Kur’an ayıdır, o halde biz de Kur’an’la olan irtibatımızı daha da güçlendirelim. Zamanı müsait olan kardeşlerimizi ellerinde Kur’an’larıyla mukabele programlarına katılmaya davet ediyoruz.

Sahip olduğumuz her bir nimetin bize Allah’ın bir lütfu olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Bize neşe ve rahatlık veren her imkânın her an elimizden çıkabileceğini de unutmayalım. Özellikle 06 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’mizde ve Suriye’de meydana gelen depremlerde afetzede olmuş kardeşlerimizi unutmayalım. Depremin ilk günlerinde gösterdiğiniz olağanüstü hamiyetinize ne kadar teşekkür etsek azdır. Ancak depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçları azalmıyor. Bu itibarla ilk günkü hamiyetimizi korumaya ve depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak için gösterdiğimiz olağanüstü ilgimizi ve alakamızı sürdürmeye devam edelim. Duaların geri çevrilmediği iftar ve sahur vakitlerinde dünyanın bütün mazlum ve mağdurları için dualar edelim. Rabbim dualarımızı, taat ve ibadetlerimizi, hayır ve hasenatımızı kabul eylesin. Ramazanınız mübarek olsun. Âmin.

 

DİTİB Hutbe Komisyonu

 

[1] Sahih-i İbn Huzeyme, 3/191.
[2] Bakara, 2/185.
[3] Müslim, Sıyam, 2.
[4] Bakara, 2/183.
[5] Buhari, Savm, 2.
[6] Müslim, Sıyam, 152.

 

 

2023-03-24