Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)

Videoyu izlemek için tıklayınız

İsrâ ve Mîrac
(25.02.2022)

Muhterem Müslümanlar!

Feyizli ve bereketli Üç Aylar’ın, manevî hediyeler ve lütuflarla dolu büyük bir gecesine ulaşmak üzereyiz. Nasip olursa, önümüzdeki Pazar gününü Pazartesi gününe bağlayan gece Mîrac Kandili’ni idrak edeceğiz. Şimdiden Kandilimiz mübarek olsun.

Aziz Kardeşlerim!

İsrâ ve Mirâc, insanlığın saadeti için gönderilen Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)’in mucizevî yolculuğunun ve yükselişinin adıdır. Mirâc, Peygamberimiz (s.a.s.)’in şahsında insanlığın önüne açılan yükseliş ufkudur. Birçok ilahî hikmeti ve lütfu bünyesinde barındıran bu mucizeler gecesi, İsrâ sûresinin ilk ayetinde şöyle ifade edilmektedir: “Kendisine ayetlerinden bir kısmını göstermek üzere kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiği Mescidi Aksa’ya götüren Allah’ın şanı ne yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.[1]

Aziz Mü’minler!

Mübarek gün ve geceler Rabbimizin kullarına özel ihsan ve ikramıdır. Bu zaman dilimleri, sâlih amellere büyük ecir ve sevapların bahşedildiği müstesna gecelerdir. İsrâ ve Mirâc mucizesinin en önemli özelliği, beş vakit namazın farz kılınması, Allah’a şirk koşmayanların cennetle müjdelenmesi ve Bakara sûresinin son iki ayetinin insanlığa hediye olarak sunulmasıdır.

Rabbimiz, Mirâc’da aynı zamanda mü’minlerin güç yetiremedikleri işlerden dolayı sorumlu tutulmayacaklarını, şirk hariç Rabbimizin dilemesi ile günahlarımızın affolunacağını müjdelemiştir. O halde dergâh-ı ilahiye el açıp bolca tevbe, dua ve niyazda bulunmalıyız.

Aziz Mü’minler!

İsrâ ve Mirâc mucizesi, bizlere samimiyet ve sadakati, sebat ve sabrı, kararlılık ve istikrarı anlatır. İnananlar, dinlerinde sadık, imanlarında sabit, amellerinde daim olmalıdır. Bu anlayış ve hareket tarzı iki cihanda bizleri mesut ve bahtiyar edecek, Allah Teâla’nın rızasına eriştirecektir. Kalbimizi İsrâ ve Mirâc mucizesinin ilahî nuruyla aydınlatarak gönlümüzde bu gecenin kandillerini yakmalıyız.

Bu mübarek geceyi ibadetle ihya etme adına kaza ve nafile namaz kılarak, Kur’an okuyarak, salâvât-ı şerifeler, kelime-i tevhidler söyleyerek değerlendirelim. Büyüklerimizin hal ve hatırını soralım. Bir telefonla veya mesajla onlara değer verdiğimizi gösterelim. Hasta ve kimsesizleri ziyaret edelim. Çocuklarımızı da bu müstesna gecenin feyzinden istifade ettirme gayretinde olalım. Başta İslam âlemi olmak üzere tüm insanlık ailesi için dualar edelim.

Bu duygu ve düşüncelerle, Mirâc Kandili’nizi tebrik ediyor, bu kandilin ülkemize ve İslam âlemine saadet ve huzur getirmesini Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum.

DİTİB Hutbe Komisyonu

 

[1] İsrâ, 17/1.

2022-02-25