Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)

Videoyu izlemek için tıklayınız

İçki Haramdır!
(19.11.2021)


 

Kıymetli Kardeşlerim!

Uyuşturucu madde ve alkol kullanma alışkanlığı, günümüzde özellikle genç nüfusu tehdit eden en büyük tehlikelerinden biri haline gelmiştir. Gün geçmiyor ki uyuşturucu madde kullanımının olumsuz sonuçlarına dair medya araçlarında bir habere şahit olmayalım. Aklı, ruhu ve bedeni tahrip eden, fert ve toplum hayatında kötülüğe giden yolların artmasına sebep olan ve insanı telafisi mümkün olmayan felaketlere sürükleyen bu illetin olumsuzlukluklarına şahit oldukça, dinimizin bu husustaki yasağının ne kadar anlamlı olduğunu daha iyi idrak ediyoruz.

Cenab-ı Hakk Kuran-ı Kerim’de "Ey iman edenler sarhoşluk veren içkiler, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir, bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?"[1] buyurmuş; Peygamberimiz (s.a.s.)‘ de "Sarhoşluk veren her sey haramdır."[2], “Çoğu sarhoş eden nesnenin azı da haramdır[3] buyurarak, uyuşturucu ve sarhoş edici bütün maddelerin haram olduğunu ifade etmiştir.

Muhterem Müslümanlar!

Bir imtihandan ibaret olan hayat serüveninde bir takım sıkıntılar, zorluklar, problemler elbette yaşanacaktır. Zaten insanın yaratılış gayesi de bu sıkıntıları, Rabbine sığınarak sabır ve tahammül niyaz ederek aşma gayretinden ibaret değil midir? Ancak karşılaşılan problemlerin çözümünü, kullananları zamanla yaşayan bir ölü haline getiren, ruh ve beden dinamizmini yok eden uyuşturucu madde ve alkol kullanımı gibi gayri meşru bir zeminde aramak, beyhude bir çabadan başka bir şey değildir.

Günümüzde malesef, tükenmişlik ve çaresizlik gibi durumlar sebebiyle pek çok insan içki ve uyuşturucunun pençesine düşmektedir. Ruhî ve fizikî bağımlılık yaparak bireyin irade ve düşünme melekelerini yok eden bu maddelerin etkisiyle insan, fıtrat yörüngesinden çıkmakta ve her türlü kötülüğü ve suçu işlemeye hazır hale gelmektedir.

Muhterem Müminler!

Canımızın, malımızın, aklımızın, inancımızın ve neslimizin güvenliğini, sağlığımızı tehlikeye atan, aklî dengemizi bozan, malımızı heba eden ve ailemize zarar veren her türlü kötü alışkanlıktan uzak duralım. Aklımızı ve irademizi Rabbimiz’in razı olacağı helâl ve güzel işlerde kullanalım. İmanına ve umuduna sarılarak çalışan, erdemlerine sahip çıkan, düşünen ve üreten bir Müslüman olalım. İnsanı uyuşturan, tembelliğe ve çaresizliğe sürükleyen, kötülüğe alet eden içkinin toplumumuzu esir almasına asla izin vermeyelim. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir geleceği hep birlikte inşa edelim.

 

DİTİB Hutbe Komisyonu

 

[1] Mâide Suresi, 5/90.
[2] Müslim, Eşribe, 73-75; Tirmizî, Eşribe, 1-2.
[3] Ebû Dâvûd, Eşribe, 5; Tirmizî, Eşribe, 3.

 

2021-11-19