Hutbeler

Toplumsal bir sorun olarak intihar

بِسْمِ اللهِ الْرَّحْمَنِ الْرَّحِيمِ
وَ لاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

 Bismillahirrahmanirrahim
[Rahman ve rahim Allah’ın adıyla]
“ Kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir.” 

                                                                                                             [Nisa Suresi, ayet 29]

Muhterem Müslümanlar!

İnsan, Allah’ın yarattığı en kıymetli varlıktır. İslam Dini, bu kıymetli varlığı koruyacak bazı prensipler ortaya koymuştur. Örneğin: dinin, malın, namusun, soyun korunmasına yönelik alınan tedbirler bunlardandır. Yüce dinimizin koruma altına aldığı hususlardan biri de candır. Canın korunması, aslında bütün semavi dinlerin ortak özelliklerinden biridir.

Allah Teala, canın korunmasını emretmiş, gerek başkasının hayatını sonlandırmak anlamına gelen cinayeti, gerekse de kişinin kendi hayatını sonlandırması demek olan intiharı büyük günahlardan saymıştır. Hatta, insanın kendisini öldürmesi daha büyük günah olarak kabul edilmiştir. İnsana canı veren Yüce Allah olduğuna göre bu canı ondan ancak Allah alabilir. Hiç kimse kendi canının sahibi değildir ve hiç kimse kendisi üzerinde istediği gibi tasarruf yetkisine de sahip değildir.

Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de: „Kendinizi öldürmeyin, şüphesiz Allah, size karşı çok merhametlidir.” [1] „Kendinizi, kendi ellerinizle tehlikeye atmayınız“ [2] buyurarak bu hususa dikkat çekmiştir. Peygamber efendimiz ise: “Kim kendisini bir şeyle öldürüp (intihar ederse) kıyamet günü ona o şeyle azab edilir.” [3] buyurarak, intihar eden kişinin ahiretteki durumunu haber vermişlerdir.

Değerli Mü’minler!

Günümüzde özellikle batı toplumlarında intiharın, sosyal bir âfet halini aldığı bir gerçektir. Son yıllarda, Müslüman toplumlarda da intihar vakalarını görmek üzüntü vericidir. Ahlaki ve manevi değerlerin zayıflaması neticesinde depresyon, işsizlik, mutsuzluk, huzursuzluk gibi sebeplerle kendisine sağlam bir dayanak ve güvenli bir sığınak bulamayan kimseler, kendi hayatlarını sonlandırmayı tek kurtuluş yolu olarak görebilmektedirler.

Muhterem Kardeşlerim!

Dini inancın, insanın ruhsal hayatındaki olumlu etkisi bilinen bir husustur. İnsan için ana, baba, dost, makam-mevki, para gibi pek çok şey güvence olabilir. Ancak bu tür güvenceler geçicidir; bugün var olsalar da yarın yok olabilirler. Bu bakımdan insanın, geçici olmayan, her türlü sıkıntılı durumda sığınabileceği, sonsuz bir güvenceye ihtiyacı vardır ki o da Allah’tır.

Allah’ı güvence olarak kabul edip, ona teslim olan kişi, hayatta karşılaşılan sıkıntı ve problemlerin birer sınav olduğunu, bunlara karşı sabır ve metanet göstermek gerektiğini bilir. Bu bakımdan Allah’a olan inanç ve güveni yitirmemek, müslümanın temel karakteri olmalıdır. Zaten bilimsel veriler de, dini inançlarına bağlı kimselerde intihar oranının çok düşük olduğunu göstermektedir. [4]

O halde bizler de her türlü olumsuz durum karşısında yegane sığınağın Yüce Allah olduğunu bilerek daima O’na yönelelim. Zamanımızın hastalığı olan depresyondan korunmanın en kolay ve sağlam yolunun Allah’a samimi dua, ibadet, sabır ve şükür olduğunu unutmayalım. Özellikle gençlerimizi tehdit eden manevi hastalıklara karşı, onların ahlaki güzelliklerle donanmasını temin edelim. Çevremizdeki ruhi bunalıma girmiş, içinde bulunduğu sıkıntılı durumu kendi başına aşamayan kardeşlerimize destek olmaya gayret edip, intiharın sosyal bir problem halini almasına engel olmaya çalışalım.
Unutmayalım ki her türlü zorlukta ve sıkıntıda umulmadık kolaylıklar ihsan eden Yüce Allah’tır. Çünkü O'nun her şeye gücü yeter. O'na dayanan O’nunla güç kazanır.

[1] Nisa, 4/29.
[2] Bakara, 2/195.
[3] Buhara, Eyman 7, VII, 223.
[4] Hayati HÖKELEKLİ, “İntihar”, DİA, XXII, 353.

Ali İşbakan
Bobingen Bilal-i Habeşi Camii Din Görevlisi

2012-01-27