Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)

Videoyu izlemek için tıklayınız

Yeni Bir Yıla Girerken
(30.12.2016)

 

Değerli Müminler!

Günler, aylar, yıllar su gibi akıp giderken, ömür sermayemizden bir yılı daha geride bırakıyoruz. İşte yeni bir yılın kapısındayız.

Şimdi bize düşen yeni bir yıla girerken geçmişi muhasebe etmek ve geleceğimizi ona göre planlamaktır. Soralım o zaman kendimize:

Hangimizin daha güzel işler yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratan[1] Yüce Rabbimize karşı kulluk görevlerimizi layıkıyla yapabildik mi?

İnsanlar âyetleri üzerinde iyice düşünsün, akıl ve iz’an sahipleri ondan ders ve öğüt alsınlar diye indirilen[2] Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’i gerektiği ölçüde öğrenip hayatımıza tatbik edebildik mi?

Söz ve davranışları ile Allah’ın lütfuna ve âhiret gününe umut bağlayanlara en güzel örneklik ve rehberliği sunan[3] Efendimiz’i kendimize gerçek manada örnek ve rehber alabildik mi?

"Müslüman, elinden ve dilinden herkesin güven içinde olduğu kimsedir."[4] hadis-i şerifinde buyurulduğu üzere, ailemize, komşularımıza ve içinde yaşadığımız topluma güven verebildik mi?

Tekrar soralım kendimize: İslam’ın sevgi, barış, merhamet, hoşgörü, güven ve huzur gibi rahmet yüklü mesajlarını kendi hayatımızda bizzat yaşayıp, çevremize de bunları yansıtabildik mi?

Yetimlere, öksüzlere, gariplere, kimsesizlere ve mazlumlara yeterince sahip çıkabildik mi?

İslam dünyasını kasıp kavuran, kardeşi kardeşe kırdıran fitne ateşini söndürmek için bir çaba gösterebildik mi? Bu sorulara olumlu cevap verenlere ne mutlu!

Kıymetli Kardeşlerim!

Şimdi bize düşen, acısıyla tatlısıyla geride bırakılan bir yılın bu sorularla muhasebesini yaparak geleceğimizi planlamaktır.

Geliniz o halde, “İnsanların çoğu iki nimeti, yani sağlık ve zamanı  değerlendirme hususunda yanılmıştır.”[5] buyuran Sevgili Peygamberimiz’in uyarılarına kulak vererek, henüz fırsat varken ve can bedeni terk etmeden ömrümüzün değerini bilelim. En önemli sermayemiz olan güzel ahlakımız ve salih amellerimiz ile dünya ve ahiretimizi mamur etmeye çalışalım.

Ve şu mübarek Cuma vaktinde daha yaşanılabilir bir dünya için Allah’a dua edelim. Kendimiz için ve tüm insanlığın barış ve huzuru için dua edelim. Dua edelim ki, bize hayır yollarını göstersin. Dua edelim ki, yaratılanı Yaratandan ötürü sevmeyi nasip eylesin bize! Dua edelim ki, ayrımcılık son bulsun. Dua edelim ki, Rabbimiz bizlere basiret ve feraset versin. Dua edelim ki, Rabbimiz âlem-i İslâm’ı ve tüm dünyamızı her türlü musibetten korusun. Dua edelim ki, suçsuz ve günahsız nice insanları hayattan koparan şiddet ve terör son bulsun. Dua edelim ki, İslâm coğrafyasında devam eden fitne ateşi sönsün, savaşlar son bulsun. Dua edelim ki, birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun. Dua edelim ki, bütün insanların huzur ve barış içinde yaşadığı bir dünyamız olsun.

Yâ Rabbî! Ömrümüzü bereketli kıl! Hayatımızı güzel ahlak ve sâlih amellerle tezyin etmemizi bize kolaylaştır! Bahşettiğin iman nimetini son nefesimize kadar taşıyabilmeyi bizlere lutfeyle!  Bizi sırat-ı müstakimden ayırma! Bizlere dünya ve ahiret saadeti nasip eyle!

Allah’ım!  Bize doğruluk ve esenlikle bu yılı tamamlamayı ve yeni yıla doğruluk ve esenlikle girmeyi nasip eyle. Bizi yardımsız bırakma, bize katından güç ve kuvvet lutfeyle!

 

DİTİB Hutbe Komisyonu

 

[1] Mülk, 67/2.
[2] Sâd, 38/29.
[3] Ahzap, 33/21.
[4] Müslim, İman: 14; Buhârî, İman: 3.
[5] Buhâri, Rikâk, 1.

2016-12-30