Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)

Videoyu izlemek için tıklayınız

Kader, Kaza ve Tevekkül
(23.12.2016)

 

Değerli Mü‘minler!

Bir gün Peygamberimiz (s.a.s) ashabıyla otururken halinden yolcu olmadığı tahmin edilen ve orda bulunan hiç kimsenin tanımadığı beyaz elbiseli, siyah saçlı bir adam çıkagelir. Peygamberimizin yanına oturur ve “Bana iman hakkında bilgi ver.” der. Peygamberimizde: “İman; Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve âhiret gününe iman etmendir. Keza hayrı ve şerriyle kadere inanmandır.”[1]  cevabını verir.

Değerli Kardeşlerim!

Kadere inanmayı imanın temel unsurları arasında sayan bu hadis, yaratılıştan hesap gününe kadar hayır ve şer olan her şeyin Allah’ın iradesi doğrultusunda meydana geldiğini ifade etmektedir. Buna göre her şeyin nihaî sebebi ve sahibi Allah'tır. Her şey Allah’ın takdiri ve iradesine göre gerçekleşir.

Bununla beraber Allah Teâlâ insana imtihan gereği akıl ve irade vermiştir. Kur’an-ı Kerim’de yüce Mevla şöyle buyurmaktadır: Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir.”[2]

Akıl ve irade sorumluluk demektir. Bu nedenle insan “Allah böyle yazmış, alın yazım böyleymiş” diyerek sorumluluktan kurtulamaz. Günah işleyemez, kötülük yapamaz, kaderi mazeret gösteremez. Kaderi mazeret göstererek tedbiri bırakamaz. Dünyevi ve uhrevi vazifelerini terkedemez. Tam aksine yaratılış amacını bilir. Allah’a, Resulüne ve insanlara karşı vazife ve sorumluluklarının farkında olur.

Kıymetli Kardeşlerim!

Kader inancı; akıl ve irade sahibi insanın, üzerine düşen dünyevi ve uhrevi görevleri eksiksiz yerine getirmesinden sonra, ortaya çıkan neticeye rıza göstermesi ve Allah’a tevekkül etmesini gerektirir.

Tevekkül, kulun gerekli tedbirleri aldıktan ve sebepleri yerine getirdikten sonra takdire razı olmasıdır. Allah’a güvenmesidir. İşin sonucunu Allah’a havale etmesidir.

Değerli Mü‘minler!

Gerekli tedbiri almadan, sorumluluklarını yerine getirmeden, sebeplere tutunmadan tevekkül olmaz. Böyle bir tevekkül anlayışı işin kolayına kaçmaktır, tembelliktir ve İslam’ın ruhuyla bağdaşmaz.

Bu nedenle mü’min, gücü yettiği oranda çalışıp çabalamalı, sonra Yüce Allah’a tevekkül etmelidir. Fani olan dünyaya ve dünyalıklara değil, sadece Allah’a dayanıp O’na güvenmelidir.

Kıymetli Kardeşlerim!

Son günlerde İstanbul, Kayseri, Halep ve Berlin olmak üzere masum insanlara yönelik terör saldırıları gerçekleştirildi. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) olarak, kim tarafından gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin, hangi ülkeyi hedef alırsa alsın, terörün bir insanlık suçu olduğunu ifade ediyor, saldırlar sonucunda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor ve saldırılarda yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

Hutbemi bir ayeti kerimenin meali ile bitirmek istiyorum: “Mü’minler ancak o kimselerdir ki; Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. O’nun âyetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların sadece imanını artırır. Onlar yalnızca Rablerine tevekkül ederler.”[3]

 

Hutbe Komisyonu

 

[1] Müslim, Îmân, 1.
[2] Zilzal, 99/7-8
[3] Enfal, 8/2.

2016-12-23