Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)

Kitap Okumanın Önemi

(11 Kasım 2016)


Değerli Mü’minler!
İnsanın yaratılış amacı, kendini, kâinatı ve Rabbini bilmesi, Rabbine inanması ve bildirdiği hakikatlere göre yaşamını sürdürmesidir. Okumuş olduğum ayeti kerimelerde Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır; “Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı pıhtılaşmış bir kandan yarattı. Oku! O, cömertliğinin sonu olmayan Rabbin, kalemle yazmayı da öğretendir. İnsana bilmediklerini de ancak O öğretti”1
Yüce Kitabımız Kur’an’ı Kerim’in “Oku” emriyle başlaması, üzerinde durulması gereken son derece önemli bir hadisedir. Şüphesiz okumak insanı bilgiye ve bilmeye ulaştırır. Bu nedenle okumak, bilmenin ve bilgiyi elde etmenin ilk ciddi adımı ve altın anahtarıdır.

Değerli Kardeşlerim!
Bir zamanlar hisler, düşünceler, inanç ve kurallar sözlü gelenek ile bir sonraki nesle aktarılırdı. Bilgi kaynağı insanların hafızasıydı. Sonra yazı bulundu. İnsanoğlu sözü, kalıcı hale getirmek, gelecek nesillere doğru aktarmak için kitaplar yazdı. Kitaplar yazılıp çoğaldıkça toplumlar gelişti. Kütüphaneler kuruldu, medeniyetler inşa edildi.
Yine bir zamanlar kitaplara ulaşmak ve onlara sahip olmak kolay değildi. Bir bilgiye veya kitaba ulaşmak için günlerce yol gidilirdi. Günümüzde ise bilgiye ve kitaplara ulaşmanın yolları hem kolaylaştı hem de çeşitlendi. Kitap ve kütüphanelerin sayısı arttı. Özellikle internet yerinde, doğru ve faydalı kullanıldığında, bu konuda çok önemli kolaylıklar getirdi.

Kıymetli Kardeşlerim!
Yazılan kitaplar hiç şüphe yok ki okunduğu zaman değer bulur. Okunmadıklarında ise asıl işlevlerini kaybederler. Bu yüzden kitabın bizatihi kendisi değil, onunla buluşmak ve onu okumak insanın gelişimi için gereklidir. Okumak sadece yeni bilgiler kazandırmaz insana, bilginin ötesinde ve ona ilaveten bir farkındalık ve bir bakış da kazandırır. İnsan okudukça öğrenir, okudukça fark eder ve okudukça yenilenir. Yenilendikçe daha önce görmediğini görmeye, duymadığını duymaya ve hissetmediğini hissetmeye başlar. Bu sayede ufku açılır, anlama ve konuşma yeteneği gelişir, insani ilişkileri güzelleşir ve yeni tecrübeler kazanır. Yaşama ve yaşatma sevinci artar. Dünya ve ahiret huzuruna kavuşur.

Kıymetli Mü’minler!
Hangi kitapları ve neleri okumamız gerektiği konusunda ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s); “Allah’ım fayda vermeyen ilimden Sana sığınırım”2 diyerek ölçüyü belirlemiştir. Bu nedenle dünyamızı ve ahiretimizi mamur edecek, bize ve insanlığa fayda sağlayacak bütün kitaplar okunmaya değer görülmelidir. Öyleyse ailece okumaya her gün zaman ayırmalı ve okumayı alışkanlık haline getirmeliyiz. Gün içerisinde yorulmuş zihinlerimizi okuyarak tazelemeliyiz. Unutmamalıyız ki, okumak Yüce dinimizin ilk emri, bizim de ilk görevimizdir.

 

 

DİTİB Hutbe Komisyonu

1 Alak, 96/1-5.
2 Tirmizî, Deavât, 68.

2016-11-11