Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)

Videoyu izlemek için tıklayınız

Aile Bağlarını Korumak
(21 Ekim 2016)

 

Kardeşlerim!

Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda sevgi ve merhamet var etmesi Allah’ın (varlığının ve kudretinin) delillerindendir.[1]

Peygamber efendimiz (s.a.s) de; “Sizin en hayırlınız, ailesine en güzel şekilde davranandır. Ben, aranızda ailesine en güzel davranan kişiyim”[2]  buyurmaktadır.

Yüce Allah’ın en güzel nimetlerinden biri olan aile, O’nun rahmeti ile desteklenen, çocuk ve temiz rızıklar ihsan edilerek güzelleştirilen kutsal bir birlikteliktir. Aile olmak, bir bütünü tamamlamak, neşeyi, muhabbeti ve hayatı paylaşmaktır.

Değerli Müslümanlar!

Günümüzde aile kurumu, çok çeşitli tehdit ve tehlikelerle karşı karşıyadır. Aile fertleri arasındaki karşılıklı sevgi ve saygı bağının zayıflaması, aile içi şiddet, çocuklara karşı ilgi ve alakanın azalması, aile fertleri arasında bencillik, ilgisizlik ve lüks tüketimin artması, kimlik ve kişilik bunalımları gibi hususlar bugün aileyi tehdit eden problemlerin başında gelmektedir. Bu problemlerin etkisiyle, ailelerde boşanma olayları artmakta, yeni nesiller aile kurma sorumluluğundan kaçınmakta, meşru olmayan birtakım yaşam tarzları ortaya çıkmaktadır.

           

Değerli Kardeşlerim!

Aile saadeti, eşler arasında karşılıklı hak ve sorumlulukların dengeli bir şekilde yerine getirilmesine bağlıdır.

Eşler birbirine saygı, çocuklarına sevgi göstermeli; işlerini zamanında yapmalı; birbirlerine sevgi ile bağlanmalıdırlar. Birbirilerini hoş tutmalı, nazik davranmalı ve merhamet duygusuyla hareket ederek ailesini korumaya ve geçimini sağlamaya çalışmalıdır. Çalışmayan ve evine ekmek getirmeyen kişi, gittikçe evine sorun, sıkıntı ve sefalet getirmeye başlar. Böylece büyüklerimizin de dediği gibi, “sefalet kapıdan girince, saadet bacadan kaçar.” Eşler her zaman güler yüzle ve selam vererek birbirilerine karşılık vermeli; eş ve çocuklarının meşru istek ve ihtiyaçlarını yerine getirmeli, ev işlerinde eşine yardımcı olmalıdır. Hz. Aişe’ye Peygamber Efendimiz’in evdeki hali sorulduğu zaman, “Ev halkına işlerinde yardım ederdi; elbisesinin söküğünü diker, ayakkabısını tamir ederdi; ezanı işitince de namaza çıkardı.[3] demiştir.

Aile içerisinde yer alan kadın ve erkekten her biri kendi anne, baba ve akrabalarını nasıl seviyor ve onlara nasıl hürmet ediyorlarsa, eşinin ana-baba ve akrabalarına da aynı saygı ve hürmeti göstermelidir.

Aileyi meydana getiren temel unsurlardan biri de çocuklardır. Çocuğun yetişmesinde başta anne ve baba olmak üzere, ailede bulunan herkes onlara güzel örnek olmalıdır.   

Hutbemi Kerim Kitabımızda yer alan şu dua ile bitirmek istiyorum; “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle.”[4]

 

 

Bekir KALE

Wetter Eyüp Sultan Camii Din Görevlisi

 

 


[1] Rum, 30/21.

[2] İbnMâce, Nikah, 50.

[3] Buharî, Nafakât, 8

[4] Furkan, 25/74

2016-10-21