Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)


Helal Gıda Helal Rızık
(14.10.2016)


Kıymetli Kardeşlerim!

İnsanları sorumluluk sahibi varlıklar olarak yaratan Allah, onlara yeryüzünde sayısız nimetler vermiştir.[1] Bu nimetlerin pek çoğunu onlara helâl kılarken bir kısmına ise sınırlama getirmiştir.

Söz gelimi bunca üzüm bağını bahşeden Allah, sarhoş ederek insan aklını giderdiği için içkiyi yasaklamıştır. Koymuş olduğu yasaklar, aslında yine insanların yararına yöneliktir. Yüce Allah neyin haram, neyin de helâl olduğunu gönderdiği kitaplar ve elçiler aracılığıyla açıklamış ve kendisine inananların bu yasaklara dikkat etmesini istemiştir.

Değerli Müminler!

Hutbemin başında okuduğum ayette Rabbimiz; “…Helal şeylerden yiyiniz ve salih ameller işleyiniz.”[2] buyuruyor. Dolayısıyla salih amel işlemenin ancak helalinden kazanmak ve helal yemekle mümkün olabileceği bildiriliyor.

Bu nedenle bunu gerçekleştirmenin yolu; “Helal Gıda, Helal Rızık” bilincinin geliştirilmesidir. İnsaflı, sorumlu, ölçülü ve mutedil bir hayat tarzını benimsemektir. Allah’ın koyduğu helal-haram sınırlarını hakkıyla muhafaza edebilmektir. Helalinden üretmek, helalinden kazanmak ve helalinden harcamaktır.

Kıymetli Kardeşlerim!

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) de, hutbemin başında okuduğum hadislerinde, “Mümin bal arısı gibidir. Bal arısı, hep güzel şeyler yer, hep güzel şeyler üretir. Her yere konar, ama hiçbir şeyi ne döker, ne kırar, ne de ifsat eder”[3] buyuruyor.

Dolayısıyla bir müminin, Allah ve Resulünün belirlediği ölçüleri göz önünde bulundurması lazımdır. Ve yine hiçbir müminin sofrasına kul hakkı karıştırmaması, midesine haram lokma sokmaması gerekmektedir.

Değerli Müminler!

Dinimizde haram ve helal yiyecekler belirlenmiştir. Öyleyse helal olan yiyecek ve içeceklerle yetinmeli, haram olanlardan kaçınmalıyız.

Asla gayr-i meşru yollardan rızık edinme peşine düşmemeli, haram yiyecek ve içeceklerden de uzak durmalıyız.

Zira bilmeliyiz ki, Hz. Âdem’in yaratılış öyküsünde ifade edildiği gibi haramları bedenine kattığında insanın ayıpları ortaya dökülür. Böylece Allah katındaki saygınlığını kaybeder. Dua ettiğinde duası, ibadet ettiğinde ibadeti kabul olmaz.

Bu nedenle her mümin, geçimini temin ettiği kazancının; boğazından geçen lokmanın; çoluk çocuğuna ve ailesine sağladığı rızkın; ürettiği ve pazarladığı her malın helal olup olmadığına dikkat etmelidir.

Hutbemi Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in bizlere öğrettiği şu dua ile bitirmek istiyorum; “Allah’ım! Helal rızıklarından nasip ederek bizi haramlarından koru! Lütfunla bizi Sen’den başkasına muhtaç etme!”[4]

 

DİTİB Hutbe Komisyonu

 

[1] Nahl, 16/18
[2] Mü’minun, 23/51.
[3] Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 199.
[4] Tirmizi, Deavât, 110.

 

2016-10-14