Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)

 

Hac ve Kurban Mevsimi
(02.09.2016)

 

Değerli Mü’minler!

Bizleri bir kurban ve hac mevsimine daha yaklaştıran Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun. O’nun izni ve lütfuyla hep birlikte bu manevi mevsimi idrak edeceğiz. Kurbanlarımızla Rabbimize teslimiyet ve sadakatimizi, yapacağımız paylaşımlarla kardeşliğimizi, hac ibadetiyle de bir ve beraber olduğumuzu bir kez daha göstereceğiz.

Kıymetli Kardeşlerim!

Kurban, Allah’a daha yakın olmak amacıyla gönlümüzü birbirimize açmak, sevgimizi ve varlığımızı paylaşmaktır.

Kurban, yoksulu ve kimsesizi hatırlamadır. Kurban, muhtaç kimsenin hanesine muhabbet ve sevinç taşıyabilmektir; renk, dil ve coğrafya ayrımı gözetmeksizin müminler topluluğuna kardeşlik esintisi götürebilmektir. Darlık, yokluk ve açlık içerisinde yaşayan, hiç görmediğimiz, tanımadığımız kardeşlerimizin dertleriyle dertlenebilmek ve onlara bir umut ışığı olabilmektir.

Kurbanlarımızla bir taraftan Rabbimize yakınlaşırken bir taraftan da kardeşlerimizle aramıza köprüler kurabilmektir asıl olan.

İşte böylesi ulvi gayelere matuf kurbanlarımız, ruhlarımızı yüceltir; onları geldiği yüce kaynağa, yani Rabbimize yakınlaştırır. Bu yakınlaşma, insanlığımızı daha da derinleştirir, merhamet duygularımızı harekete geçirir ve sırat-ı müstakim üzerinde sebat etmemize vesile olur.

Değerli Kardeşlerim!

Sevgili Peygamberimiz’in “Hayra sebep olan o hayrı işlemiş gibidir”[1] buyruğuyla hareket ederek her yıl olduğu gibi bu sene de vekâleten kurban kesim organizasyonu düzenlenmektedir.

 Siz değerli cemaatimizin emaneti olarak aldığımız vekâlet kurbanlarını yedi kıtada fakirlere, yetimlere, mazlumlara, mağdurlara, aç ve yoksullara taşımak, onların dualarını, tebessümlerini, sevinçlerini alıp tekrar sizlere ulaştırmak için çalışmalarımız büyük bir gayretle sürdürülmektedir.

Kurbanların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına bazı arkadaşlarımız da bizzat katılmaktadır.

Gerekli şartları taşıyan kardeşlerimizin, Kafkaslardan Orta Asya’ya, Afrika’dan Güney Amerika’ya muhtaç insanlara, bir kurban bayramı hediyesi göndermesi, kardeşlik bağımızın güçlenmesi ve iyilik hareketimizin başarıya ulaşmasına çok önemli katkı sağlayacaktır.

Değerli Mü’minler!

Kurbanlarını vekâlet yoluyla eda etmek isteyen kardeşlerimiz, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne bağlı camilerimizde görev yapan din görevlilerimizden detaylı bilgi alabilir ve onlar aracılığı ile kurban bağışlarını yapabilirler.

Unutulmamalıdır ki; “Kurbanların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. O’na ancak sizin takvanız ulaşır.”[2]

Bu duygu ve düşüncelerle ibadet ve bağışlarınızın Cenab-ı Hakk katında makbul olmasını ve iyilik hareketimizin başarıya ulaşmasını niyaz ediyor, Cumanızı tebrik ediyorum.

 

Hazırlayan: DİTİB Hutbe Komisyonu

 

[1] Tirmizi, İlim, 14.
[2] Hac, 22/37.

2016-09-02