Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)

Videoyu izlemek için tıklayınız


Kur’an İle Buluşmak
(17.06.2016)
 

Muhterem Mü’minler!

Okumuş olduğum ayeti kerimede Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah için) gizli ve açık sarfedenler, asla zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler."[1]

Kalbe şifa ve sıkıntılara deva olan Kur’an-ı Kerim, yaradılışımızın gayesini açıklayan hikmetli bir kitaptır. Kur’an kulluğun, kurtuluşun ve ebedi mutluluğun anahtarıdır. Bu nedenle; Kur’an’ı öğrenmek, okumak, anlamak ve yaşamak, gayretimiz; onun müjdelerine nail olmak ise gayemiz olmalıdır.

Değerli Kardeşlerim!

Oruç ayı olan Ramazan, aynı zamanda ‘Kur’an Ayı’dır. Çünkü Allah’ın insanlığa son mesaj olarak gönderdiği Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamber’e bu ayda inmeye başlamıştır. Peygamberimiz (s.a.s) ve ashabı, Kur'an'ı en çok bu ayda okur, cömertliği en çok bu ayda gösterir ve ibadeti en çok bu ayda yaparlardı.

Bu nedenle; Ramazan, Kur'an'la bütünleşme ayı olmalıdır. Kur'an sadece elimizde ve dilimizde değil, yüreğimizde, aklımızda, hepsinden önemlisi de hayatımızda olmalıdır.

Aziz Mü’minler!   

Camilerimizde Kur’an tilavetlerine katılarak mukabele geleneğini sürdürelim. Şayet okumayı bilmiyorsak dinleyelim. Ayrıca manasını da okuyarak anlamaya çalışalım. Kur’an ayında Kur’an’la iç içe olalım. Bizler bu Ramazan ayında camilerimizi olduğu gibi evlerimizi de Kur'an tilavetiyle ihya edelim.

Ramazan ayını şereflendiren, Kadir Gecesini mübarek kılan, kalbimizin gafletten uyanmasını sağlayan, bize doğru yolu gösteren, Kur’an-ı Kerim’i öğrenmeli ve yaşamalıyız. Emir ve yasaklarını, öğüt ve tavsiyelerini doğru ve ihlaslı bir şekilde yerine getirmeliyiz. Ancak o zaman Kur’an’a karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz.

Kur’an’dan uzak kalmanın harap olmuş bir ev gibi, bizi manevi hayattan uzaklaştıracağını unutmayalım.

Aziz Kardeşlerim!

Hayat rehberimiz olan Kur’an’ı, evlatlarımızın eğitim sürecinde asla göz ardı etmeyelim.

Bunun için; çocuklarımızı Almanya’da cami ve derneklerimizde açılan Kur’an-ı Kerim ve Temel Dini Bilgiler Kurslarına gönderelim. Çocuklarımızı ilk emri “Oku” olan Yüce Kitabımız Kur’an ile buluşturalım.

O halde tüm ailemizle birlikte, Ramazan-ı Şerifi büyük bir ganimet ve fırsat bilerek, Kur’an’la kurduğumuz bağı bir daha koparmamak üzere, Yüce Kitabımızla buluşma fırsatına dönüştürelim.

Sözümüz, kararlarımız ve ölçümüzde rehberimiz hep Kur’an olsun.

Hutbemi Sevgili Peygamberimiz ’in (s.a.s) bir hadisi ile bitirmek istiyorum; “Sizin en hayırlınız, Kur’an-ı Kerim’i öğrenen ve öğretendir.”[2]

 


Emin ŞAHİN
Radolfzell DİTİB Camii Din Görevlisi

 

[1] Fatır, 35/29
[2] Buhari, Fedailu’l -Kur’an 21

2016-06-17