Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)
 

Evlilikte Eş Seçiminin Önemi
(22.04.2016)


Kıymetli Kardeşlerim!
Bizlere kendi cinsimizden eşler lütfeden ve o eşlerden göz aydınlığı çocuklar ihsan eden Rabbimize sonsuz hamd ü senâlar olsun. Selamların en güzeli olan Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun.

Değerli Kardeşlerim!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.”1

Evlilik, insan neslinin devamını meşru bir şekilde sağlayan  toplumsal bir olaydır. Bundan dolayı, eş seçimi daima insan hayatının en önemli kararlarından birisi olmuştur. Eş seçimi kişiden kişiye, yöreden yöreye, kültürden kültüre ve inançtan inanca değişiklikler gösterse de genel bakış açısıyla değerlendirdiğimizde,  pek çok alanda ortak paydaları olan, aynı inancı, aynı iletişim dilini kullanan kişilerin evliliklerinin daha uzun ömürlü ve sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz.  

Muhterem Müminler!
Peki eş seçiminde nelere dikkat etmeliyiz? doğru eş seçmenin altın kuralları nelerdir?

Hiç şüphesiz sevgi, evliliğin en önemli ve temel şartıdır. Sevgiden yoksun beraberliklerin ne kadar makul ve mantıklı olduğu düşünülürse düşünülsün, ömür boyu sürmesi mümkün değildir. “Evlensinler, sonra birbirlerini severler” yaklaşımı sonu acılarla bitecek maceralara atılmaktan başka bir şey değildir. Ancak “seviyorum; gerisi boş” anlayışı da sosyal dokunun önemli bir parçası olan aile müessesesinin devamı için tek başına yeterli değildir. Çünkü evliliklerde dikkat edilmesi gereken bir husus da denkliktir. Kültürümüzde “soyu soyuna, huyu huyuna” diye ifade edilen denklik, huzurlu ve mutlu evlilikler ve devamı için çok önemlidir.

Sevgiyle bir araya gelen eşlerin, birbirlerine daima saygı duyacakları bir ilişki içerisinde yuvalarını tesis etmeleri gerekir. Sevgi ve saygı ortamı da eşlerin ahlak ve fazilet sahibi olmalarına bağlıdır. Bundan dolayı evlilikte dikkat edilmesi gereken en önemli husus Efendimiz’in ifadesiyle “ahlak ve fazilet”tir. “Kadın dört şey için nikah edilir; malı, soyu, güzelliği ve dindarlığı. Sen dindar olanını seç ki, elin bereketlensin.’’2

Aziz Mü’minler!
Günümüzde evlilikleri ve aile saadetini en fazla tehdit eden unsur haline gelen ve giderek insanların iradelerini esir alan sosyal medya; yapay, günübirlik ve maskeli ilişkilerin ağına düşürdüğü nice insanların acıklı hikayeleriyle doludur. 

Bundan dolayı evliliklerde dikkat edilmesi gereken bir husus da tanıma ve tanışma sürecidir. Söz, nişan, kına gibi merasimler, aslında hem evlenecek çiftlere hem de onların ailelerine birbirlerini tanıma imkanı sağlayayan süreçlerdir. Bu süreçlerde evlilik gerçekleşmeden Allah’ın razı olmayacağı beraberliklerin yaşanmamasına azami dikkat gösterilmelidir. İnsanoğlunun kendi elleriyle inşa ettiği en hayırlı müessese olan evliliğin Allah’ın himayesinden yoksun bırakılmasının, sonu gelmez pişmanlık ve acıların yaşanmasına sebebiyet vereceği unutulmamalıdır.

Yâ Rab! Yuvalarımıza huzur ve mutluluk ihsan eyle. Hepimize hayırlı, imanlı, yüz akı ve göz aydınlığı olacak eş ve çocuklar nasip eyle.
Amin.

 

Yaşar ARSLAN
Dortmund Scharnhorst Din Görevlisi

Tekin DEMİR
Dortmund Ulu Cami Din Görevlisi

 

1. Rum, 30/21
2. Buhari, Nikah,15

 

2016-04-22