Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)


Vatan Sevgisi
(18.03.2016)


Kıymetli Kardeşlerim!
Vatan, insanın geçmişten emanet aldığı, acı-tatlı hatıralarıyla üzerinde yaşadığı toprak parçasının adıdır. Bu nedenle insan, tarih ve kültürünün şekillendiği, akraba ve ecdadının yaşadığı topraklara karşı ayrı bir sevgi, oradan uzaklaştığı zaman da ona özlem ve hasret duyar. Ecdadımız bundan hareketle; “Ana gibi yâr, vatan gibi diyar olmaz.” diyerek bu duyguyu en güzel şekilde ifade etmiştir.

Allah Resulü (s.a.s) de doğup büyüdüğü Mekke’ye karşı ayrı bir sevgi beslemiş ve bu sevgisini şu şekilde dile getirmiştir: “Ey Mekke! Vallahi sen Allah’ın en hayırlı ve Allah’a en sevimli olan beldesin. Senden çıkarılmış olmasaydım seni asla terk etmezdim”2

Aziz Kardeşlerim!
Yüce Allah’ın lütfu ile Anadolu’yu miletimize vatan yapan ecdadımız, bu vatanı malları ve canları pahasına korumuş, üzerinde medeniyetler kurup binlerce eserler inşa ederek bizlere emanet etmişlerdir.

Unutulmamalıdır ki; tarih sahnesinden silinip giden milletler; düşmanları güçlü olduğu için değil, millî ve manevî değerlerini yitirdikleri için yok olup gitmişlerdir. Gereksiz çekişmeler, farklılıkların tefrikaya dönüşmesi, kardeşlik duygularının azalıp kavgaların çoğalması, insanların birbirlerine olan güvenlerinin tamamen yok olup gitmesi, kendilerine olan özgüvenlerini yitirip başkalarını taklit etmeleri, zayıf ve güçsüz düşmelerine neden olmuştur.

Kardeşlerim!
Vatan olmaksızın millet; millet olmaksızın da devlet olmaz. Bir milletin varlığı,  hür ve bağımsız bir vatanın varlığına bağlıdır.

Millet olarak bugün bizlere düşen, aziz vatanımızı bizlere miras bırakan şehitlerimizin aziz hatırasını ruh ve gönül dünyamızda yaşatmaktır. Kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere; aramıza fitne, fesat ve nifak tohumu ekmek isteyenlere asla fırsat vermemektir.

Bu vesileyle mukaddes değerler uğruna canını feda eden ve bu cennet vatanı bizlere miras bırakan aziz şehitlerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyor, kendilerine Yüce Allah’tan rahmet ve mağfiret diliyorum. Ruhları şad, mekânları cennet; vatanımız ve milletimiz payidar olsun.


Hazırlayan: Hamburg Din Hizmetleri Ataşeliği
Hutbe Komisyonu

 

1. Al-i İmran, 3/169
2. Tirmizi, Menakıb, 68

2016-03-18