Hutbeler

Üç aylar ve Regaib Kandili

بِسْمِ اللهِ الْرَّحْمَنِ الْرَّحِيمِ

قُلْ يَا عِبَادِي اَلَّذِينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ  اِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الغَفُور ُ الرَّحيِمُ


Bismillahirrahmanirrahim
[Rahman ve rahim Allah’ın adıyla]
“(Ey Muhammed) De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.”
[Zümer suresi, ayet 53]


Aziz Müminler!

Hayat su gibi akıp gidiyor. Dün, hatası ve sevabı ile geçmiştir. Gelecek günleri yaşayacağımıza dair garantimiz de yoktur. Şu halde yaşadığımız günün kıymetini bilip değerlendirmeliyiz. Bu ise Allah’a yapacağımız kullukla mümkündür. Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: “Ey insanlar sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz ki Allah’a karşı gelmekten sakınasınız.” [1] Diğer bir Ayet-i Kerime’de ise “Ey İman Edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve herkes, yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” [2] buyrulmaktadır.

Muhterem Müminler!

“İnsan-ı Kamil” olma yolunda kulluk görevimizi yerine getirirken müstesna zamanların olduğunu elbette biliyoruz. On iki ay içinde üç aylar’ın, üç aylar içinde Ramazan Ayı’nın ve mübarek gecelerin ayrı bir önemi vardır.

Bu aylar imandan gelen bir heyecanla ibadet hayatımızın daha canlı tutulduğu feyizli, bereketli bir mevsimidir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.), bu aylarda daha çok ibadet eder ve “Allahım! Recep ve Şaban’ı hakkımızda mübarek kıl, bizi Ramazan’a kavuştur” [3] diye dua ederdi.

Bu aylar, duaların Allah’a arz edilmesi, pişmanlık gözyaşları ile günahların silinmesi, sevapların artırılması bakımından büyük bir fırsattır.

Bu Mübarek günler vesilesi ile hesaba çekileceğimiz gün gelmeden önce kendimizi hesaba çekmeli, ömrümüzü, malımızı nerede tükettiğimizi gözden geçirmeliyiz. Nitekim Peygamberimiz (s.a.v.), ibadet için eldeki fırsatların değerlendirilmesini istemiş ve şöyle buyurmuştur: “Yedi şey gelmeden önce ibadetleri yerine getirmede acele ediniz! İnsana her şeyi unutturan fakirlik, taşkınlığa götüren zenginlik, sağlığı bozan hastalık, takati kesen yaşlılık, hayatı sona erdiren ölüm, beklenilen ve ne zaman çıkacağı fark edilmeyen büyük şer ve çok ürpertici ve çok acı bir gün olan Kıyamet. [4]

Değerli Müslümanlar!

Üç ayların ilki olan Receb’in ilk Cuma gecesi Regaib Kandilidir. Inşallah önümüzdeki 2 Haziran Perşembeyi Cuma’ya bağlayan gece Regaib Kandilini hepberaber idrak edeceğiz. Bu gece, yalvarış ve yakarışların Yüce Mevla’ya sunulduğu ve O’nun rahmetinden af istenildiği, umut, huzur ve müjde gecesidir. Allah Teala’nın kullarına lütfunun çokluğu, kereminin bolluğu ve pek çok günahı affetmesi sebebiyle bu geceye “Regaib" adı verilmiştir.

Aziz ve Şerefli Müminler!

Bütün ibadetlerin gayesi, insanı, “insan-ı kamil” yapmak, güzel ahlak sahibi kılmaktır. Bu nedenle idrak edeceğimiz üç aylar ve mübarek geceler öncelikle Rabbimize, ailemize ve tüm insanlığa karşı görev ve sorumluklarımızı hatırlatmalı, hatalarımızdan ve günahlarımızdan tevbe etmemize vesile olmalıdır. Nitekim Yüce Allah, engin rahmetine sığınıp, tevbe etmemizle ilgili olarak şöyle buyurmaktadır: “(Ey Muhammed) De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.” [5]

Hepinizin Regaib Kandilini tebrik eder, sağlık ve afiyet dilerim.


[1] Bakara, 2/21.
[2] Haşr, 59/18-19.
[3] Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259.
[4] Tirmizi, Zühd, bab 3, IV, 552.
[5] Zümer, 39/53.

Recep EREN
DİTİB Limburg Bilal-ı Habeşi Camii Din Görevlisi2011-05-27