Hutbeler

 PDF-Dosyası - İslam İlim Dinidir Hutbe (iki sütunlu PDF)

Kadir Gecesi
Muhterem Müslümanlar!
Yüce Dinimiz İslam, hem dünya, hem de ahiret saadeti vaadetmektedir. Biz aciz kullarını bağışlamak, yeni bir fırsat vermek, insanların yaratılış gayelerine dönmelerini kolaylaştırmak için zaman içerisinde zaman yaratmış ve rahmet kapılarını kullarına açmıştır. Bu kıymetli zaman diliminden biri de önümüzdeki Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece KADİR GECESİ’dir.

Kadir - kıymet gecesi anlamına gelen bu gece, Kur’an-ı Kerim`in inmeye başlamasıyla kıymetlenmiş, Mü’minlere Rahmet ve magfiretin bol bol ihsan edileceği bir fırsat gecesidir.

Bu gece, kulların heyecanla Allah’ın rahmet ve bağışlamasına koştukları, yapılan kusur ve günahların affını istedikleri, tam bir teslimiyetle Allah (c.c)’a bağlandıkları ulvi bir gecedir.

Kadir Gecesi, ismiyle müsemma müstakil bir sure ile şereflenen bir gecedir. Rabbimiz bunu söyle ifade etmektedir: “Süphesiz, Biz Onu (Kuràn-i Kerimi) Kadir Gecesinde indirdik. Kadir gecesini sen bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için inerde iner. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenliktir.” (1)

Muhterem Mü`minler!
Kadir Gecesi, içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Bu hayırlılık bu gecede ilahi hoşnutluk için yapılan davranışlarımızla ilgili, Rabbimiz katında amellerimizin değeridir. Böylece Allah, insanların Allah rızası için yaptığı işlerin ve duaların mükafat olarak kat kat fazlasıyla kendisine dönme fırsatını bir kez daha vermektedir.

Evet! Böyle gün ve gecelerde bu teklifleri fırsat bilip, hataların muhasebesini yapmalı ve kulluk bilinciyle tevbe-istiğfar edip günahlara bir daha dönmemeliyiz. Öyle ise Müslümanlar böyle bir hüküm gecesini gafletle geçirmemeli, herşeyin Allah’tan geldigini ve her an Allah’a dönecegini birkez daha muhasebe etmeli, affını istemelidir.

Aziz Müslümanlar!
Kadir Gecesi imanlı gönüller için büyük bir fırsat, bağışlanma ve günahlardan arınma gecesidir. Her konuda oldugu gibi, Kadir gecesinin ihyası konusunda da Peygamberimiz ve ashabı örnek alınmalı, Kur’an gecesinde kul, hayatını tekrar gözden geçirmeli ve Kur’an’ın ışığı altında hayatına çeki-düzen vermeli, yaşantısını İslam`a uyumlu hale getirme gayreti içerisinde olmalıdır.

Bu gece, kaybettiklerimizi bulma gecesidir. Zihinleri ve gönülleri Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’e göre yeniden inşa etme, onun hayat veren soluklarıyla yeniden dirilme gecesidir. Bu gece imana, merhamete, adalete sarılma gecesidir. Kendimizi hesaba çekme ve darda olan kardeşlerimiz için gözyaşı dökme gecesidir.

Değerli Kardeşlerim!
Ramazan ayı boyunca İslâm coğrafyasında kadın, çocuk, yaşlı demeden kardeşlerimize reva görülen zulüm, şiddet ve cinayetlerin üzüntüsü yüreğimizi dağlıyor. Bu hüzünle Ramazanımız buruk geçiyor. Kadir gecesini idrâk ederken, dünyanın neresinde olursa olsun açların, yoksulların, mahrumların, mağdurların, zayıf bırakılmışların, zulme uğramışların, kimsesizlerin haklarına dikkat kesilmek, onların dertleriyle dertlenmek, acılarına ortak olmak, yaralarını sarmak hepimizin vazifesidir. Zalimlerin hak ve hukuk tanımayan, azgınlaşan ve şımaran iradelerine karşı kimsesiz, mazlum ve mağdurlar için dualar ve yardımlarla tavır almak, kısacası insanlığın barış ve huzuru için hayrın anahtarı şerrin kilidi olmak, yeryüzündeki bütün Müslümanların sorumluluğudur. Bu vazife ve sorumluluk, bu gece yeryüzüne inen meleklere ve Cebrail aleyhisselâma eşlik edecek maneviyata uygun bir kulluğa sahip olmak için de yerine getirilmesi gereken bir ödevdir.

Öyle ise Aziz Mü’minler!
Rahmet deryası bu gecede bütün varlığımızla Allah’a yönelelim. Gecemizi Namaz kılarak, Kur’an okuyarak, dua ederek, günahlarımıza pişmanlıkla geçirelim. İrademizi kullanma imkanı elimizde iken Yüce Allah (c.c)’ın rahmet ve mağfiret kapılarından geregi gibi faydalanıp, kendimizi tevbeyle yenileyelim.

Hutbemizi Peygamberimizin (s.a.v)  yaptığı şu dualarla bitirmek istiyorum.
“Allahım azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum. Senden yine sana iltica ediyorum.”(2) 
“Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizi de affeyle”(3)
Yâ Rab! Bu gece hürmetine, İslam coğrafyasında akan kan ve gözyaşlarının durmasını, bütün kardeşlerimizin bayrama huzur ve güven içerisinde ulaşmasını nasip eyle.

Bu duygu ve düşüncelerle Kadir Gecenizi tebrik ediyorum. Bu gece, Rabbimiz katındaki kadrimizin yücelmesine vesile olsun. İnsanlık için hayırlara, dünya ve ahiret huzuruna vesile olsun.


DİTİB HUTBE KOMİSYONU


1.Kadir Suresi
2.Et Tergib Ve’t Terhib
3.Tirmizi “Deavat”84
2014-07-18