Hutbeler

Hasta Ziyareti

بِسْمِ اللهِ الْرَّحْمَنِ الْرَّحِيمِ

وَمَا أَرسَلنَـٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَـٰلَمِينَ

Bismillâhirrahmânirrahîm
[Rahmân ve rahîm Allah’ın adıyla]
“Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.“

[Enbiyâ sûresi, âyet 107]


Değerli Mü’minler,

Yüce dinimiz İslam, insana değer veren ve ona merhamet eden bir dindir. İnsan, sağlığında da hastalığında da değerlidir, şefkat ve merhamete muhtaçtır. Dinimiz insana sağlığında değer verip hastalandığında onu kendi yalnızlığına ve çaresizliğine terk etmeyi hoş görmemiştir. Bilakis müslümanın din kardeşine karşı en önemli görevlerinden birinin, hastalandığı zaman ziyaretine gitmek, şifası için dua etmek, moral ve psikolojik destek vermek olduğu ifade edilmiştir. Bu hususta peygamber efendimiz: “Müslümanın, müslüman üzerindeki hakkı beştir: Selâm almak, hastayı ziyaret etmek, cenâzenin arkasından yürümek, davete icâbet etmek ve aksırana “yerhamükellah” demek.” [1] buyurmuştur. Yine “Biz seni ancak Alemlere rahmet olarak gönderdik” [2] ilahî hitabına muhatap olan sevgili Peygamberimiz şefkat ve merhamete, moral ve psikolojik desteğe her zamankinden daha çok muhtaç olan hastaları bizzat ziyaret ettiği gibi, bizleri de hasta ziyaretine teşvik etmiş ve şöyle buyurmuştur: “Hastaları ziyaret ediniz, cenazeleri kabirlere kadar uğurlayınız bu size âhireti hatırlatır.” [3] “Kim bir hastayı ziyaret ederse, Allah'ın rahmetine dalmış olur. Bir hastayı ziyaret ettiğin zaman onun duasını iste çünkü onun duası meleklerin duası gibidir.” [4] buyurmuştur.

Aziz Kardeşlerim,

Hastalık hali, insanın duygu ve davranışlarını etkileyen, farklı tepkiler vermesine neden olan zor bir durumdur. Hastalıklar hafif ya da ağır olsun, insan psikolojisini mutlaka etkiler. Hasta olan kişi daha da duygusallaşır ve alınganlaşır. Sağlığında üzerinde durmadığı konulara ilgi duyar, iyi günlerindeki akraba ve dostlarını yanında görmek ister. Hatta sağlığında arayıp sormadığı kimselerin bile kendisini ziyaret edip hal hatır sormasını bekler. Gelmezlerse kırılır, üzülür. Kısaca hasta, her zamankinden daha fazla ilgiye ihtiyaç duyar.

Bu bakımdan hasta ziyareti, özellikle gurbette daha fazla önemsenmelidir. Hasta ile ilgilenecek annesi babası, yakın akrabası yoksa, onunla ilgilenme görevi din kardeşlerine ve arkadaşlarına düşmektedir.

Müslüman, hasta olan birini ziyaret ettiğinde kimi ziyaret ettiğini değil, kimin için ziyaret ettiğini ve kimin emrini yerine getirdiğini düşünmelidir. Yüce Allah’ın, hastaların ziyaret edilmesinden hoşlandığını, bu ziyaretleri kendisine yapılmış kabul ettiğini bilmelidir. Peygamberimiz (s.a.v.) bu hakikati şu şekilde dile getirmiştir:

“Alla Teala kıyamet gününde: Ey ademoğlu! Hastalandım, beni ziyaret etmedin, buyurur. Ademoğlu: Sen alemlerin Rabbi iken ben seni nasıl ziyaret edebilirdim, der. Allah Teala: Falan kulum hastalandı, ziyaretine gitmedin. Onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun. Bunu bilmiyor musun? buyurur.” [5]

Aziz Kardeşlerim,

Bizler de, sünnet-i müekkede bir ibadet olduğunu bilerek hasta ziyaretlerine önem gösterelim. Yüce rabbimden bütün hasta kardeşlerimize acil şifalar vermesini diliyor ve bizleri de her türlü hastalık ve musibetlerden muhafaza eylemesini niyaz ediyorum.

[1] Buhârî, Cenâiz 2.
[2] Enbiyâ, 21/107.
[3] Tergib Tercümesi 6/448.
[4] Tergib Tercümesi 6/456.
[5] Müslim, Birr, 43.

Mehmet Şahin
Gersthofen Eyüp Sultan Camii Din Görevlisi
2013-11-29