Hutbeler

İslam’ın en son çare olarak gördüğü boşanma

بِسْمِ اللهِ الْرَحْمنِ الْرَحِيِمِ

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Bismillahirrahmanirrahim
[Rahman ve rahim Allah’ın adıyla]
“Onlarla (kadınlarla) iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmadıysanız, olabilir ki siz birşeyden hoşlanmazsınız da Allah onda hayır yaratmış olur.”

[Nisa suresi, ayet 19]

Muhterem Müslümanlar!

Kur’an-ı Kerim, insanı en üstün varlık olarak kabul eder. Bu üstün varlık insanın içinde yaşadığı toplumun en küçük birimi ise ailedir. Sevgi, şefkat, merhamet, sadakat, özveri, hoşgörü ve sorumluluk duyguları üzerine kurulu aile; “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir” [1] -“Onlar, size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz” [2] ayet-i kerimelerinde ve “Gençler, içinizde evlenmeye gücü yeten evlensin.” [3] hadis-i şerifinde de ifade edildiği gibi, toplumun geleceği olan nesillerin doğup büyüdüğü, temel eğitimlerini aldığı bir kurumdur. Bu yüzden dinimiz evlenmeyi teşvik etmiş, buna karşın boşanmayı ise son çare olmadığı sürece tasvip etmemiştir.

Aziz Kardeşlerim!

Evlilik yoluyla, kadınla erkek arasında kurulan bu bağın, mutlu ve huzur içinde devam etmesi, hem bireyler, hem de toplumlar açısından büyük önem taşır. Bu yüzden yüce Allah(c.c.) Kur’an-ı Kerim’de, evliliğin devamı için eşlerin birbirlerine karşı anlayışlı olmalarını istemiştir. [4] Ancak her ailede zaman zaman, ekonomik sorunlar, eşlerin birbirlerine karşı olan sorumluluklarını yerine getirmemesi, içki, kumar, bireysel hesapların öne çıkması, iletişim kopukluğu ve özellikle son yıllarda yaygınlaşan internet bağımlılığı ve sanal arkadaşlıklar gibi sebeplerden dolayı, istenmeyen anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlarda eşler; aile içi problemlerini dinimizin öngördüğü prensipler doğrultusunda çözüme kavuşturmaya çalışmalıdır. Ancak bütün anlaşma yolları kapanmış, evlilik ile amaçlanan yararlar ortadan kalkmış, şiddetli geçimsizlik, huzursuzluk, hak ve hukuka riayet edilmemesi gibi durumlar ortaya çıkmış ve evlilik hayatının sürdürülmesi imkansız hale gelmişse; “Helallerin yüce Allah'a en sevimsiz olanı talaktır” [5] hadis-i şerifinin de işaret ettiği üzere, boşanma bir çıkar yol olabilir.

Değerli Kardeşlerim!

Çiftlerin boşanma kararı vermeleri, ailede travmatik etkiler yaratan, aile birliğinin yıkılması ve yerine yeni bir düzenin kurulması anlamına gelen zor bir süreçtir. Sorunları olan bir evlilikte, bu sorunları aşmada yol gösterecek aile danışmanlarına, sosyal pedagog ve aile büyüklerine ihtiyaç olduğu ve onlardan yardım alınması gerektiği unutulmamalıdır. Bu durumdayken bile dinimiz eşlerin birbirine karşı saygıda kusur etmemelerini, asla kaba kuvvet ve şiddete başvurmamalarını önermektedir.

Aziz Müminler!

Boşanma, her ne kadar eşler için mutsuz bir evliliği sonlandırmak olsa da; bu süreçten en çok etkilenecek bireyler şüphesiz yavrularımızdır. Yani eşler birbirlerinden boşanabilirler ama, çocuklarından boşanamazlar, onlardan asla ayrılamazlar. Gönlümüz yuvaların basit nedenlerden dolayı hemen yıkılmasına, çocukların yetim, eşlerin dayanaksız kalmalarına razı olmaz. Ne yazık ki boşanma istatistikleri, toplumda aile kurumunun gittikçe zayıflamakta olduğunu göstermektedir. Halbuki her iki taraf da kendi üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirse, eşine sadakatta kusur etmese, sevgi, hoşgörü, karşılıklı anlayış ile, anlaşarak ve birbirlerini dinleyerek konuşabilseler, pek çok şey halledilmiş olacaktır.

O halde değerli kardeşlerim!

Biraz daha sabır, biraz daha anlayış, biraz daha tolerans gösterelim! Anne-baba ve çocuklardan oluşan aile yuvası dinimizde kutsaldır. Pek çok kutsala gösterdiğimiz saygıyı aileden de esirgemeyelim!

[1] Rum, 30/21.
[2] Bakara, 2/187.
[3] Buhari, Savm 10.
[4] Nisa, 4/19.
[5] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi 2178.

Ahmet Yılmaz
Kiel Yeni Camii Din Görevlisi

2011-03-25