Dayanışma ve Rehberlik Faaliyetleri

Birlik tarafından,  bağlı derneklerimizde fahri olarak görev yapan yöneticilerimiz belirli aralıklarla hizmet içi eğitime tabi tutulmaktadır. Bu sayede hem derneklerimizin kendi bünyesindeki işlemler daha verimli yürümekte, hem de bu derneklerimizin cemaatlerine vereceği hizmetler daha da çeşitlenmektedir. Derneklerimizin uzman kişi ve kuruluşların yardımını da alarak sunduğu rehberlik hizmetlerinden bazıları:
  • Mali, hukuki ve idari danışmanlık,
  • Resmi dairelerdeki iş ve işlemlerde yardımcı olmak,
  • Çocuk bakımı ve eğitimi hususunda seminerler ve kurslar düzenlemek,
  • Sağlık konularında seminerler organize etmek,
  • Okul problemleri ve okul sistemleri hakkında yardımcı olmak,
  • Aile içi problemlerde danışmanlık hizmeti sunmak,
  • Zararlı alışkanlıklar hususunda bilgilendirici çalışmalar yapmak,


Top