Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)

Videoyu izlemek için tıklayınız

Yeni Eğitim Yılına Girerken
(12.08.2022)

Aziz Kardeşlerim!
İlk emri “Oku!” olan ve ilme büyük önem veren yüce dinimiz İslam, erkek kadın her insana ilim öğrenmeyi farz kılmıştır.[1] Kişiye cennetin yolunu kolaylaştıracak[2] olan bu meşakkatli ama keyifli yolculuk için zaman, mekân, yaş sınırı konulmamış; okumak ve öğrenmek, hayat boyu devam eden dinamik bir süreç olarak görülmüştür.

Kıymetli Mü’minler!
Yeryüzünü maddî ve manevî değerlerle imar etme göreviyle gönderilmiş insanın yaratılış gayesini gerçekleştirebilmesi ancak iyi bir eğitimle mümkündür. Cehalet ve beraberinde gelen problemler de ancak nitelikli eğitim faaliyetleri yürütmekle aşılabilir. Nitekim Kur’an-ı Kerim, Allah’a karşı gelmekten ancak âlimlerin korunabileceğini ifade eder;[3] bilenlerle bilmeyenlerin bir olamayacağına[4] dikkatimizi çeker. Bizleri Sakın cahillerden olma![5] diye uyarır. “Cahillerden yüz çevir!”[6] uyarısıyla da çevremizi ahlaklı, faziletli, okuyan, düşünen ve öğrenen insanlardan oluşturmamızı tavsiye eder. 

Ancak eğitimin amacı sadece kuru bilgiye sahip olmak değildir. Bilmekten daha önemli olan, sahip olduğumuz bilginin erdemli bir davranışa dönüşmesi ve insanlığa fayda sağlayan bir niteliğe sahip olmasıdır. Peygamberimiz (s.a.s.)’in hem cahillikten hem de faydasız ilimden Allah’a sığındığını hepimiz biliyoruz.[7] Çağımız Peygamberimiz’in bu dengeli yaklaşımının ne kadar doğru olduğunun en büyük şahididir. Evet, insanlık bugün, elde ettiği bilgi ve teknoloji sayesinde tarihte hiç olmadığı kadar muazzam bir hız, refah ve konfora kavuşmuş bulunuyor. Ancak ne yazık ki insanlık, yine bilgi ve teknolojinin yol açtığı büyük krizlerle boğuşuyor, toprak ayağımızdan kayıyor; iklim ve ahlak krizi insanlığın geleceğini tehdit ediyor. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)’in bilgiye ve ilme olan bu dengeli yaklaşımı bize şunu öğretiyor: Bilgi, ahlakı güzelleştiren, sorumluluk bilinci aşılayan, başkalarının hak ve hukukuna riayeti öğreten, barış ve huzur içerisinde yaşamayı kolaylaştıran bir hüviyette olmak zorundadır.

Değerli Kardeşlerim!
Çocuklarımızın saadet ve mutluluğu, meslekî kariyerlerine olduğu kadar, ahlakî ve manevî değerlerle donanmış insanlar olarak yetişmelerine de bağlıdır. Çocuklarımızın geleceğinde din ve ahlak eğitiminin rolünü hangimiz inkâr edebiliriz ki! 

O halde geliniz, okullarla birlikte camilerimizde de başlayacak yeni eğitim-öğretim yılında çocuklarımızı ve gençlerimizi camilerimizin manevi atmosferi ile buluşturalım. Onları dinî ve ahlakî kimliklerini inşa edecek derslere iştirak etmeleri için teşvik edelim. Anne-babalar, din görevlileri ve dernek yöneticileri olarak hep birlikte ele ele vererek evlatlarımızın camilerimizin hayat veren ikliminde ahlaklı, faziletli insanlar olarak yetişmeleri için gayret gösterelim. 

Eğitim sürecinde veliler olarak bize düşen, çocuklarımızın eğitim durumunu yakından takip ederek onların başarılı olmaları; kendi inanç ve kültürüne bağlı, başı dik, onurlu ve içinde yaşadığı topluma değer katan bireyler olarak yetişmeleri için imkânlarımızı seferber etmektir. Rabbim bütün öğrencilerimize zihin açıklığı versin, derslerinde üstün başarılar ihsan eylesin. 

Bu vesileyle sizleri, camilerimizde başlayacak yeni eğitim yılı için çocuklarımızın kayıtlarını geç kalmadan yaptırmaya davet ediyor, 2022-2023 eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum. 

 

DİTİB Hutbe Komisyonu

 


[1] İbn Mâce, Fadlu’l-Ulemâ, 224.

[2] Müslim, Zikr 39; Buhârî, İlim 10.

[3] Fâtır 35/28.

[4] Zümer 39/9.

[5] En´am, 6/35.

[6] A´raf, 7/199.

[7] Nesâî, İstiâze, 21.

2022-08-12