Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)

Videoyu izlemek için tıklayınız

Din Samimiyettir!
(17.12.2021)

“Din samimiyettir.” buyurdu Allah Rasûlü (s.a.s.) bir gün. “Din samimiyettir/içten ve gönülden bağlılıktır!” Arkadaşları sordu: “Kime karşı samimiyet Yâ Rasûlallah?” Rahmet peygamberi sözlerine şöyle devam etti: “Allah’a samimiyet. Kitabına samimiyet. Elçisine samimiyet. İdarecilere samimiyet. Tüm insanlara samimiyet.”1

Aziz Müminler!
Samimiyet; insanın yaptığı işe gönlünü katması, canlı-cansız bütün varlıklara karşı iyi niyet beslemesidir. Samimiyet; her türlü yapmacık hal ve hareketten uzak durmak, doğal ve net olmaktır. Samimi insan; içi-dışı bir; özü-sözü aynı olan insandır. Samimiyetin olmadığı yerde gösteriş, gösterişin olduğu yerde ikiyüzlülük vardır.

Allah’a karşı samimiyet; içten bir inanç ve bağlılıkla sadece O’na kulluk etmektir.2 Kulluğumuzun göstergesi ve imanımızın ispatı olan ibadetlerimiz; gösterişsiz ve tamamen Allah için yapıldığında değerlidir. İbadetler; başkaları görsün, duysun, bilsin diye değil; Allah görsün, Allah duysun, Allah bilsin diye yapıldığında samimidir. Unutmayalım ki; “Allah, ancak samimiyetle ve sadece kendi rızası gözetilerek yapılan davranışı kabul eder.”3

Duada samimiyet önemlidir. Kul olarak elden geleni yaptıktan sonra temennilerimiz Rabbimize arz edilmeli, yardım O’ndan istenmelidir. Dua, içten içe yalvararak ve ürperti hissiyle yapıldığında4 samimidir. Duanın çıkış yeri dudaklarımız değil, yüreklerimiz olduğunda icabete değerdir. Tevbede samimiyet; yanlışı terk edip doğruya yönelirken içten ve kararlı olmaktır.5 Tevbede samimi olup olmadığımız, tevbe ettiğimiz günahı tekrar tevbe edilen her günah, tekrar işlenmeye adaydır.

Allah’ın Kitabı’na karşı samimiyet; okumak, anlamak ve hayat yolculuğunda onu rehber edinmektir. Kitabımıza karşı samimiyet; ayetlere karşı ilgisiz ve alakasız olmamak, gelen mesajların her birini üzerimize alarak hayata bakış açımızı Kur’an’la şekillendirmektir. “Elâlem ne der?” değil; “Allah ne der?” sorusunu sorabilmektir samimiyet.

Allah’ın elçisine karşı samimiyet; onun tebliğ ettiği hakikatleri kabul etmek,6 onun izini takip etmek,7 her alanda ona ve mücadelesine sonuna kadar destek olmaktır.8 İdarecilere karşı samimiyet, yasalara uygun hareket ederek toplumsal huzura katkı sağlamaktır. Tüm insanlara karşı samimiyet; gerek sosyal hayatta gerekse iş hayatında din, dil, ırk, cinsiyet farkı gözetmeden, yeryüzüne iyiliğin hâkim olması için mücadele etmektir.

Kardeşlerim!
Kur’an-ı Kerim’e göre samimi kullar; Rabbimizin uyarılarını dikkate alan9 kullardır. O içi dışı bir kullar; acı verici bir azaptan korunan ve cennetle müjdelenen kullardır.10 O halis kullar; insanı doğru yoldan saptırmak için fırsat kollayan şeytanın bile asla kandıramayacağını söylediği bilinçli kullardır.11 İbadetlerine riya bulaştırmayan kullar; “Namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir.”12 kararlılığıyla hareket eden, varlığını Rabbine adayabilen şuurlu kullardır.
Rabbim bizleri de o samimi kullarının arasına dâhil eylesin. Rabbim bizlere, niyetlerimizdeki kusurlarımızı tamir edecek bir duyarlılık nasip eylesin. Rabbim bizleri temiz düşünen, doğru söyleyen, güzel yaşayan iyi insanlardan eylesin. Âmin.

 

DİTİB Hutbe Komisyonu

 

[1] Müslim, Îmân, 95.
[2] Zümer, 39/2.
[3] Nesâî, Cihâd, 24.
[4] Araf, 7/205.
[5] Tahrim 66/8.
[6] Bakara, 2/285.
[7] Araf, 7/158.
[8] Ahzab, 33/56.
[9] Saffat 37/72-74.
[10] Saffat 37/38-49.
[11] Hicr 15/40.
[12] En’am 6/162.

 

 

2021-12-17