Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)

 

Çalışanlar Allah’ın Sevgili Kullarıdır
(30.04.2021)

 

Muhterem Müslümanlar!

Yüce Allah en güzel biçimde yaratıp, varlıkların en şereflisi kıldığı insana sayısız nimetler bahşetmiştir. Ancak bu nimetleri elde ederek onlardan faydalanabilmeyi insanın çalışıp kazanmasına bağlamıştır. Nitekim Kuran-ı Kerim’de Yüce Allah “İnsan için sadece kendi çalıştığı vardır ve elbette çalıştığının karşılığı verilecektir.”[1] buyurmaktadır. Hz. Peygamber de bir hadis-i şeriflerinde bu gerçeği şöyle ifade etmektedir: “Hiç kimse kendi elinin emeğinden daha hayırlı bir şey yememiştir. Allah’ın Peygamberi Davut (as) da kendi elinin emeğini yiyordu.”[2]

Değerli Mü’minler!

Hayat, insanı geçimini temin etmek için mücadeleye mecbur bırakmaktadır. Her ne kadar rızkı veren Allah ise de onu elde etmek için çalışıp çabalamak insanoğluna düşmektedir. Dinimizde, ahiret hayatını kazanma adına dahi olsa, çalışmayı terk ederek tamamıyla uzlete çekilmek, ömür boyu münzevi bir hayat sürdürmek, kısaca ruhbanlık yasaklanmıştır. İslam’a göre emek, helal kazanç ve alın teri mübarektir, mukaddestir. Müslüman bir taraftan dünyasını kazanmak diğer tarafan da ahireti için hazırlık yapmak durumundadır. Bütün peygamberlerin bir iş ve zanaat ile meşgul olarak çalıştığı alanda temayüze etmiş olması da son derece dikkat çekicidir. Bundan dolayıdır ki sâlih ve müttakî mü’minler, Hazreti Peygamber’in “Çalışarak kazançlarını temin edenler Allah’ın sevgili kullarıdır.” müjdesine erişmek için durmadan, yorulmadan çalışmayı kendilerine prensip edinmişlerdir.

Kıymetli Müslümanlar!

Hutbemi Hz. Peygamber ile ashabı arasında geçen ve çalışmanın değerini ortaya koyan şu konuşmayı dikkatlerinize arz ederek bitirmek istiyorum: Bir gün Hz. Peygamber ashabı ile otururken güçlü ve heybetli bir adamın çalışmak üzere gittiğini görürler. Oturanlardan bazıları onun çalışmaya olan düşkünlüğünü garipseyerek; ‘Ey Allah’ın Elçisi, keşke bu adam çalışıp didinmek yerine gücünü Allah yolunda kullansaydı’ diye temennide bulundular. Bunun üzerine Allah Rasûlü ‘Hayır, yanlış düşünüyorsunuz. Eğer bu adam çocuklarının geçimi için çalışıyorsa Allah yolundadır. Eğer yaşlı ana babasının ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyorsa yine Allah yolundadır. Eğer kendi izzet ve erdemi için çalışıyorsa yine Allah yolundadır. Fakat riya ve gösteriş için çalışmaya koyulursa işte o zaman o şeytanın yolundadır.’ buyurdular.”[3]

 

DİTİB Hutbe Komisyonu

 

[1] Necm, 53/39-40.
[2] Buhari, Buyu 15.
[3] Taberani, El-Mucemül-Evsat VII, 56.
 

2021-04-30