Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)

 

Kur’an Ayında Kur’an’la Buluşmak
(16.04.2021)

 

Aziz Mü’minler!

Yüce Kur’an’ın indirilmeye başlandığı Ramazan ayı içerisinde bulunuyoruz. Bu ayı, on bir aya sultan kılan Yüce Kur’an’dır. Harabe gönüllerimizi imar edebilecek yegâne rahmet kaynağı da yine Kur’an-ı Kerim’dir.  Yüce Kur’an’ın bu özelliğini, bakınız, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) bizlere nasıl anlatıyor: “Ey insanlar, biliniz ki, sözlerin en güzeli Kur’an’dır.”[1] “Hakla batılı, yanlış ile doğruyu ayıran odur. Onda hiçbir zaaf yoktur. O, ciddi olmayan bir söz, bir oyun ve eğlence değildir. O Allah’ın tutunulacak kopmaz sağlam ipidir. Zikr-i hakîmdir o. Kendini ona ayarlayanlar, asla yoldan çıkmaz. Onunla konuşan diller, söyleyeceklerini karıştırmaz. Âlimler ona doymaz. Çok okunmakla eskimez, yıpranmaz ve bıkkınlık vermez. Onun insanı hayrette bırakan yönleri asla bitmez. Onunla konuşan doğru söyler. Onunla amel eden ve onu uygulayan mükâfatını alır. Onunla hükmeden adaletle hükmetmiş olur. Kim ona çağrılır ve onun yolunu tutarsa doğru yolu bulmuş olur. Karanlıklardan aydınlığa çıkış yolunu gösteren bir kitaptır o.”[2]

Kıymetli Mü’minler!

Ramazan ayında Allah’ın rahmeti sağanak sağanak yağar. Bu rahmetin insanda biriktiği kap, kalptir. Yağmur ne kadar çok yağsa da gönül kabı, yağmura ters dönmüş ise bu rahmetten nasibini alamaz. Bu sebeple kalplerimizi, onu besleyecek ve dolduracak olan rahmet kaynağı Kur’an’a çevirmeliyiz. Allah Rasûlü (s.a.s.), ‘elbiselerimizin eskidiği gibi imanlarımızın da eskiyebileceğini’[3]ne dikkatlerimizi çekiyor. Geçim endişesi, hırslarımız, tamahkârlığımız, çoluk-çocuklarımızla ilgili gelecek kaygılarımız farkına varmadan ruhlarımızı yoruyor. Hâlbuki ilgi ve dikkatimizi esas yoğunlaştırmamız gereken alanın ne olduğunu Cenab-ı Hakk bizlere şöyle haber veriyor: “Ey insanlar! (Kur’an’la) Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir. Onlara de ki: (Sevineceklerse) esas Allah’ın lütfu ve rahmetiyle, evet (Allah’ın lütfu ve rahmetiyle) sevinsinler; çünkü bu, onların toplayıp biriktirdiklerinden gerçekten çok daha değerlidir.”[4]

Kardeşlerim!

“Kur’an, Allah’ın yeryüzündeki ziyafet sofrasıdır.”[5] Ramazan, şifa bekleyen kalplere bu ziyafetin, ziyadesiyle ikram edildiği aydır. Öyleyse geliniz! Rahmete susayan gönüllerimizi, hakikate yol arayan ruhlarımızı, ne söyleyeceğini unutan dillerimizi, güzel söze hasret kulaklarımızı, başkalarının hikâyelerini izlemekten yorgun gözlerimizi Kur’an sofrasıyla buluşturalım ki, Allah’ın rahmeti halka halka her yeri kuşatsın; gönüllerimiz yeniden mamur olsun, insanlık yeniden kendini bulsun; dünyamız yeniden huzur ve sükûn bulsun.

 

DİTİB Hutbe Komisyonu

 

[1] Zümer, 39/23.
[2] Tirmizi, Sevabul Kur’an, 14.
[3] Ahmed b. Hanbel, II/359.
[4] Yunus, 10/57-58.
[5] Darimî, Fedailü’l-Kur’an, 1/827.

 

 

2021-04-16