Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)

Videoyu izlemek için tıklayınız

Üç Aylar ve Regaib Kandili
(12.02.2021)

 

Aziz Kardeşlerim!

‘Üç Aylar' olarak bilinen feyzi ve bereketi bol maneviyat mevsimine girmek üzereyiz. Yarın mübarek Üç Aylar’ın ilki olan Recep ayının birinci gününü, gelecek hafta Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece de Regâib Kandili’ni idrak edeceğiz. Recep ayının ardından Şaban ayı ve nihayet Ramazan-ı şerif ayı ile tamamlanan bu rahmet ve mağfiret mevsimine bizleri ulaştıran Rabbimize sonsuz hamd ü senâlar olsun.

Kardeşlerim!                                               

Her türlü çatışma, kavga ve şiddetin yasaklandığı haram aylardan birisi de Recep ayıdır. Şaban ayı ise Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Ramazan ayından sonra en çok oruç tuttuğu aydır.[1] Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) Üç Aylar’a girince Allah’ım, Recep ve Şa’ban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır.”[2] diye dua ederdi. Bu dua, bize üç ayların önemini ve Ramazan ayına tekrar kavuşabilmenin nasıl büyük bir nasip ve lutüf olduğunu göstermektedir. Bu aylarda yapılan her türlü ibadet, nefis muhasebesi, hayır, hasenat bizleri ruhen olgunlaştırır; gündelik hayatımızı gözden geçirme, rutinin dışına çıkarak hayatımıza manevî zenginlik katma imkânı kazandırır. Yüce Kitabımızda; “(Günahlarından) arınan ve Rabbinin adını anarak namaz kılan, gerçek saadete erişmiştir.”[3] buyurulmaktadır. Bu ayların bereketini uman ve özellikle kandil gecelerindeki ilâhi tecellilerden nasiplenen herkes ayette ifade edilen kurtuluşa ve huzura, inşallah, nail olacaktır.

O halde geliniz, yarından itibaren bir gönül seferberliği başlatalım. Seferberliğimize Yüce Allah’ın kendisine tahsis ettiği Receb ayında, O’nun ahlakı ile ahlaklanarak başlayalım. Regaib Kandili vesilesiyle arzu ve isteklerimize yegâne ölçü olarak Yüce Allah’ı tayin edelim. Mirac’la gönüllerimiz semaya kanatlansın.[4]  Sonra Şa’ban ayıyla Âlemlere Rahmet Efendimiz’e layık bir ümmet olmanın bahtiyarlığına erişelim. Sonra Şa’ban ayıyla Âlemlere Rahmet Efendimiz’e layık bir ümmet olmanın bahtiyarlığına erişelim. Berât Kandili’yle de iki cihan saadetine kavuşalım. Nihayet Ramazan’ı ömrümüz için en büyük kazanç fırsatına dönüştürelim. Öyle güzel mü’minler olalım ki, Üç Aylar biterken Kadir Gecesi’yle meleklerin selama duracağı[5] bir yücelik mertebesine erişelim.

 

DİTİB Hutbe Komisyonu

 

[1] Buhârî, Savm,52; Müslim, Siyâm, 175, 176.
[2] Ahmed b. Hanbel, Müsned, l, 259.
[3] A’la, 87/14-15.
[4] Müslim, Salât, 215.
[5] Kadr, 97/4-5.

 

2021-02-12