Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)

Videoyu izlemek için tıklayınız

Nesli, Malı ve Aklı Tehdit Eden Büyük Afet: Sigara
(29.05.2020)

 

Aziz Kardeşlerim!

Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de, yaratmış olduğu varlıklar içinde insanı şerefli[1] ve en mükemmel şekilde[2] yarattığını ifade etmektedir. İslam dininin temel gayesi, şerefli ve en mükemmel şekilde yaratılan insanın canını, malını, aklını, ırz ve inancını korumaktır. Bu bağlamda İslam dini, bu değerlere zarar veren her türlü yiyecek, içecek ve davranışı da yasaklamıştır. Çünkü bu değerlerin zarar görmesi kişinin dünya ve ahiret mutluluğuna da zarar verir.

Bu itibarla diyebiliriz ki, gerek fert, gerek aile ve gerekse toplum açısından huzursuzluklara yol açan alkol, uyuşturucu ve kumar gibi zararlı alışkanlıklar kapsamında sigara kullanımı da Dinimiz tarafından kesinlikle yasaklanmıştır.

Kıymetli Mü’minler!

İnsan hayatını maddî ve manevî açılardan olumsuz etkileyen bu zararlı alışkanlık, taklit, özenti, kötü çevre, merak ve kişilik zafiyeti gibi nedenlerle ortaya çıkmaktadır.

Sigara ve diğer zararlı alışkanlıkların en belirgin özelliği, az kullanılsalar da zamanla bağımlılık yapmaları ve insanı içinden çıkılamayacak bir girdabın içine almalarıdır. Hutbemin başında okuduğum ayet-i kerimede ise Yüce Rabbimiz “Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın.”[3] buyurmak suretiyle hayatımızı tehlikelerden ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutmamız konusunda bizleri uyarmaktadır.

Değerli Mü’minler!

Şunu ifade etmem gerekir ki, Kur’an-ı Kerim ve hadislerde geçmiyor diye sigaranın hafife alınması gerçekten büyük bir yanılgıdır. Zira sigaranın zararlı olduğu ilmen ve tıbben ispatlanmıştır. Allah Rasûlü (s.a.s.) de bir hadislerinde “Kıyamet günü kişi ömrünü nerede tükettiğinden, malını nereden kazanıp nereye harcadığından sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılamayacaktır.”[4] buyurmaktadır. Hem nesle hem akla hem bedene hem de mala zararları açık olan sigara bağımlılığının hesabını vermenin çok kolay olmayacağı açıkça anlaşılmaktadır.

Bu zararlı alışkanlığa yakalanmış olanlar, genellikle sigaranın kısa süreli bir rahatlama sağladığı ve strese iyi geldiği gibi gerekçelerin arkasına sığınırlar. Halbuki Yüce Allah, içki ve kumarın kısmen bazı faydaları olabileceğini kabul etmekle beraber, onların mü’minlere kesin bir şekilde yasaklandığını şöyle ifade etmektedir: Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: "Onlarda hem büyük günah hem de insanlar için (bazı görünür) yararlar vardır. Ama günahı yararlarından çok daha büyüktür. … Allah size âyetleri böyle açıklıyor ki, belki düşünüp anlarsınız.[5]

Sigaranın içki kadar bile faydalı tek bir yönü olmadığı aşikâr olduğuna göre, mü’minlerin bu zararlı ve günah olan bağımlılıktan kendilerini korumaları ve kurtarmaları ihmal edilemeyecek önemde büyük dinî ve sıhhî bir görevdir.

Kardeşlerim!

Bugün tıp ilmi tarafından sigaranın kalp, damar ve akciğer hastalıklarına, damarlarda tıkanma ve felce, mide ülseri ve mide kanserine, hamilelikte erken doğuma ve buna bağlı olarak dünyaya gelen çocukta gelişim bozukluklarına yol açtığı tespit edilmiştir. Dünyada bir günde 19.000 kişinin sigaradan kaynaklanan hastalıklardan hayatını kaybettiği, bu sayının bir yılda 7 milyon kişiye ulaştığı belirtilmektedir.

Yine aynı araştırmada sigara içenlerde kalp krizi riskinin sigara içmeyenlere göre 4 kat, prostat kanseri riskinin 2, kalp hastası olma riskinin 3, bronşit riskinin 10, akciğer kanseri riskinin 22 kat daha fazla olduğu tespit edilmiştir.[6]

Bu kadar zararı olan bu kötü alışkanlıktan hem kendimizi hem de çocuklarımızı korumak gibi bir görevimiz olduğunu asla unutmamalıyız. Bu nedenle bu zararlı alışkanlıkla mücadelede anne ve babaların evlatlarına öncelikle güzel örnek olma görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Güzel örnek olamayan bir anne ve babanın çocuklarına nasihatinin etkili olması elbette beklenmemelidir.

Hutbemi bir ayet-i kerime ve bir hadis-i şerifle bitirmek istiyorum. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun.”[7] Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) de şöyle buyurmaktadır: “İki nimet vardır ki insanların pek çoğu bunların kıymetini bilmeyerek aldanmaktadır: Sağlık ve boş vakit.”[8]

 

DİTİB Hutbe Komisyonu

 

[1] İsra, 17/70   

[2] Tin , 95/4 

[3] Bakara, 2/195

[4] Tirmizi, Sıfatü’l-Kıyame, 1.

[5] Bakara, 2/219.

[6] Yeşilay Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Programı: www.tbm.org.tr.

[7] Tahrim 66/6.

[8] Buhari, Rikâk, 1.

2020-05-29