Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)

Videoyu izlemek için tıklayınız

Berat Kandili
(19.04.2019)

 

Aziz Kardeşlerim!

Bu gece Şaban ayının 15. gecesi olan Berat Kandili’ni idrak edeceğiz Allah’ın izniyle. Hepimizin Berat Kandili mübarek olsun.

Berat, “kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması” anlamına gelmektedir. Şaban ayının on beşinci gecesinde müslümanların Allah’ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi denmiştir.[1]

Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Hâ Mîm. Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Gerçekten biz Rabbin tarafından bir rahmet olarak peygamberler göndeririz. Şüphesiz ki O, her şeyi işitir ve bilir.“[2]

Bazı âlimler Duhan Suresi’nde geçen bu ayetin Berat gecesine işaret ettiğine, dolayısıyla Kur’an’ın tamamının bu gecede levh-i mahfuzdan, yani Allah katından, dünya semasına indiğine, Kadir gecesinde de âyetlerin peyderpey inmeye başladığına kanaat getirmişlerdir.

Bir kısım âlimlerin, kıblenin Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’dan Mekke’deki Kâbe istikametine çevrilmesinin hicretin ikinci yılında Berat gecesinde vuku bulduğunu kabul etmeleri de geceye ayrı bir önem kazandırmaktadır.[3]

Kıymetli Müminler!

Bu geceyle ilgili Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) okuduğum hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor:  “Şâban ayının ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar insanlara şöyle seslenir: Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu bir isteği olan ona istediğini ihsan edeyim.”[4]

Rasulüllah Efendimiz (s.a.v.)‘in ayrıca Şaban ayında çokça oruç tuttuğu rivayet edilir. Nitekim bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır: “Şaban ayı, öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gafil ve habersizdir. Bu ayda ameller, âlemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oruçlu iken arz edilmesini isterim.“[5]

O halde değerli kardeşlerim, geliniz, Efendimizin bu güzel tavsiyelerine uyarak bu geceyi çok iyi değerlendirmeye ve hayırlı bir şekilde ihya etmeye çalışalım. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)‘i örnek alarak bu geceyi namaz kılarak, Kuran okuyarak ve dua ederek geçirmeye gayret edelim.

Bu vesileyle, bütün Müslüman ‎kardeşlerimizin Berat kandillerini tekrar tebrik ‎ediyor, bu gecenin insanlığın barış ve ‎huzuruna vesile olmasını Cenab-ı Hakk’tan ‎niyaz ediyorum. 

 

DİTİB Hutbe Komisyonu

 

[1] https://islamansiklopedisi.org.tr/berat-gecesi
[2] Duhan, 44/1-6
[3] https://islamansiklopedisi.org.tr/berat-gecesi
[4] İbn Mâce, “İḳāme”, 191
[5] Nesâî

 

 

 

2019-04-19