Proje Geliştirme

Proje, mevcut bir eksiklik veya sorunu gidermek ya da ilerlemeye yönelik, bir ekip çalısması ile belirli bir süre içerisinde yürütülüp tamamlanan, sınırlı bir bütçeye sahip, baslangıç, planlama, yürütme, uygulama, denetleme ve tamamlama aşamaslarından oluşan bir çalısma biçimidir. Proje yönetimi de belirli bir projenin hedeflerine ulasması ve tamamlanması için çalışmaların planlaması, organizesi ve yönetilmesidir.
Projeler somut bir hedefe ulaşmak için uygulanır ve gerçekleştirildiği yerde bir değişimi meydana getirmesi, belirli değerler kazandırması beklenir.
Cami derneklerimizde süregelen faaliyetler rutin bir şekilde, fazla değişiklik arzetmeden devam etmektedir. Proje bazlı çalışmalar mevcut çalışmaların yanısıra cami derneklerinde uygulamaya konulması halinde dernek çalısmalara yeni bir hareket kazandırılmış olması ile birlikte, çalışmanın sistematikleştirilmesi, ekip çalışmalarının artırılması ve kamu ile diğer sivil toplum kurulusları ile isbirligi de artacak ve bu sayede toplumun sekillenmesini belirleyen unsur ve kurumlarla daha yakın ilişkiler içerisinde olunacaktır. Ayrıca proje bazlı çalışmalarda derneğin kendi finansman imkanlarının dışında maddi destek alabilmesi de sözkonusudur.


Projenin aşamaları

 • Başlangıç asamasında projenin yapısı ve kapsamı belirlenir.
 • Planlama aşamasında projenin en ince ayrıntıları hesaba katılarak, detaylandırılır ve planlanır. Ekip bu aşamada somutlaştırılır ve resmi onaylar için hazırlıklar tamamlanır.
 • Yürütme ve uygulama aşamasında resmi onaylar alınmıştır ve projenin öngörülen çalışmaları uygulamaya konulur. Bu aşamada proje ‘gerçekleştirilmiştir’.
 • Denetleme aşamasında projenin ne kadar amacına uygun çalışmalar yaptıgı incelenir ve gerekli eksiklikler tamamlanır. Sorunlar için çözümler geliştirilip uygulanır.
 • Tamamlama aşamasında projenin gerekli belgelerle arşivlenmesi, dokümantasyonun tamamlanması ve gerekli mercilere iletilmesini kapsamaktadır.

Proje bazlı çalışmanın özellikleri

 • Her projede amaçlar ve hedefler somut olarak belirlenmiştir.
 • Her projenin belirli bir başlangıç ve bitiş tarihi bulunmaktadır, süresi kısıtlıdır.
 • Harcamalar proje başlamadan önce hesaplanır, bütçesi belirli ve sınırlıdır.
 • Her projenin sonunda somut bir değişim beklenmektedir.
 • Projelerin kendine has bir yapısı bulunmaktadır.
 • Projeler genelde tek seferliktir ve çoğunlukla yenilikçidir.

Proje çalısmalarında bazı hususlar

 • Çalışmalar, dernek ve proje yönetimi arasında uyumlu bir şekilde yürütülmelidir.
 • Personel ve maddi kaynaklar hesaplanmalıdır.
 • Proje çalışmalarında tecrübesi olan kişi ve kurumlarla beraberce çalışılmalıdır.
 • Dışardan finanse edilen kurumların program ile ilgili hassasiyetleri gözetilmelidir.
 • Proje için yeterli ön hazırlık süresi bırakılmalı ve birkaç kurumdan finansman destek sağlanmaya çalışılmalıdır.
 • Projelerin halkla ilişkiler çalışmalarına hassasiyetle yaklaşılmalı ve gerektigi durumlarda medya ile de irtibat halinde bulunulmalıdır.
 • Her projenin mutlaka bir dokümantasyonu bulunmalıdır.
 • Büyük projelerin uygulanabilirliğini kolaylaştırmak için alt projeler üretilebilir.

Proje için finansman destegi veren kurum ve kuruluslar

 • Avrupa Birliği Fonları
 • Almanya Federal Devleti Fonları
 • Eyalet Fonları
 • Belediyeler
 • Vakıflar

DITIB Genel Merkezi olarak hizmetimiz

 • DITIB derneklerinde projelerin bilgi bankasında toplanması
 • Bilgi bankasının cami derneklerinin de ulaşabileceği bir platforma aktarılması için altyapı çalışmaları
 • Geniş çaplı projelerin hazırlanması, finansman kaynaklarının tespiti, projenin dilekçelendirilmesi ve bölgelerde yürütülmesi ya da uygulama konusunda koordinasyonun sağlanması
 • Bölgelerde proje hazırlama ile ilgili eğitim seminerleri
 • Cami derneklerinin hazırlamış olduğu projelerde içerikle ilgili danışmanlık hizmetleri
 • Projelere finansman sağlanması hususunda danışmanlık hizmetleri
 • Projelerin yazışmaları ve dokümantasyonu ile ilgili danışmanlık hizmetleri
Cami derneğinizde yürüttüğünüz ya da uygulamak istediğiniz her konuda bizlere başvurabilirsiniz. Projenizin her aşamasında sizlere danışmanlık hizmeti vermek ve ileri dönemlerde proje bazlı çalışmalarınızı geliştirerek ve genişleterek uygulamanız için destek vermekteyiz.

 

Güncel Projelerimiz:

 

1. Eğitim - Köprüsü: Yükseliş!  

Göçmen kökenli ailelerde daha iyi eğitim şansı için anne-babaya destek
Çocuklar geleceğimizdir!

Proje, anne-babaların çocuklarını eğitme ve terbiye etme kaabiliyetlerini artırmayı ve onları güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Anne-babalar terbiye ve eğitim süreçlerine daha aktif katılıma teşvik edilecek, sahip oldukları kudreti keşfetmeleri sağlanacak ve bu süreçte desteklenerek, sahip oldukları gücü harekete geçirmelerine yardımcı olunacaktır.

Otto-Benecke-Vakfı tarafından hayata geçirilen ve koordinesi üstlenilen sözkonusu projenin finansmanı, Federal Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanlığı tarafından üstlenilmiştir. Proje 2011-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacaktır.

2011’den itibaren bu projeye iştirak eden DİTİB, 2012 yılında Köln ve Dortmund şehirlerinde 15 anne-baba forumu ve 2013 yılında da 10 anne-baba forumu düzenleyecektir. Köln, Dortmund, Hamburg ve Duisburg şehirlerinde öncelikli olarak DİTİB ve VİKZ’e bağlı camiler ve diğer mekanlarda verilecek olan bu hizmet, DİTİB merkezde yarım gün esasıyla görev yapacak olan Anaokulu Eğitimcisi ve Sosyal Pedagog Emine Kahraman koordinesinde Köln ve Dortmund şehirlerinde DİTİB tarafından, Hamburg ve Duisburg şehirlerinde ise VİKZ tarafından belirlenmiş, eğitilmiş ve uzman iki moderatör desteğinde sunulacaktır. Konuları önceden belirlenen forumlar, gerektiğinde dışarıdan uzmanların da katkısı alınmak suretiyle ve her grupta bir multiplikatör yardımıyla gerçekleşecektir. Bu multiplikatörlerin, zaman içinde moderatörlerin yerini alması ve proje bitiminden itibaren, fahri olarak bu görevi yürütebilmeleri amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında bir yandan camilerimizde anne-babaların, eğitim ve terbiye becerileri güçlendirilirken, diğer yandan da kendileri Alman eğitim sistemi hakkında bilgilendirilecek ve çocuklarını daha aktif ve daha hedefe odaklı desteklemelerinde anne-babalara yardımcı olunacaktır.

Projede işlenebilecek konulardan bir kısmı:

 • Bebeklik çağında çocuk gelişimi
 • Anaokulu çağı
 • Çok dilli eğitim
 • Çocuk terbiyesinde dikkat edilmesi gerekenler
 • Terbiye ve eğitim sistemi
 • İlkokul dönemi ve orta okullara geçiş
 • Orta öğrenim
 • Okuma alışkanlığı & medya kullanımı
 • Öğrenme, motivasyon; becerileri geliştirme
 • Yetkinleştirme
 • İletişim ve tartışma üslubu
 • Babalık rolü
 • Boş zamanları değerlendirme …

Projeye katılan diğer kuruluşlar:

 • VIKZ e.V.
 • DMK e.V.
 • FÖTED e.V.
 • PHOENIX e.V.

 

2. Etkin Kadın Kursları

Eğitimin hedefi, insanın ihtiyaç duyduğu bilgi ile donatılmasını, huzur ve refah içinde yaşamasını sağlamaktır. Dinimiz her müslümana ilim tahsilini farz kılmıştır. Eğitimin ilk alındığı yer aile, çocuğa ilk eğitimi veren ve bu nedenle toplumu şekillendiren de anne ve babadır.

Sivil toplum kuruluşu olarak topluma hizmeti ana gaye edinen cami derneklerimiz, hedef kitlemizin bilgi seviyelerini artırmaya yönelik faaliyetlerini geliştirmektedir. Camilerimiz, kadınların eğitimine katkı sağlayan önemli faaliyet alanlarındandır.

Etkin kadın kurslarının hedefi

Cami derneklerinde kadınlara yönelik kursların en önemli hedefi, toplum içinde Müslüman kadınların saygınlıklarını artırmak, güçlenmelerini sağlamak ve toplumsal katılımlarını desteklemektir. Etkin kadın kursları mevcut sorunlara cözümler geliştirilmesine, derneklerin kadınlara yönelik çalışmalarda kaliteyi artırmalarına, hizmetlerde standardın yakalanmasına ve sistematikleştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Hedef Kitlemiz

Etkin kadın kurslarının iki ana hedef kitlesi bulunmaktadır. 16 yaşını tamamlamış ve Almanya’da yaşayan
 1. bütün kadınlar.Yabancı uyruklu olup Almanya’ya sonradan
 2. göç etmiş ve bu ülkede herhangi bir lise, meslek lisesi ya da benzer örgün
  eğitime katılmamış ve az Almanca bilen kadınlar.

Etkin kadın kursları ile sunulan imkanlar

Etkin kadın kursları ile Almanya’ya göç eden kadınları

 • kimliklerini koruyarak topluma katılımları sağlanmakta,
 • „yeni“ memleketlerine uyum sağlamaları
 • kolaylaştırılmakta,her iki dilde de okuma-yazma öğrenmeleri
 • için imkanlar hazırlanmakta,
 • Almanya’nın toplumsal yapısı hakkında bilgilendirilerek, bu ülkede yabancı olma duyguları azaltılmakta,
 • genel kültür ve bilgileri artırılmakta,
 • çocuk ve aile eğitimi konusunda bilinçlenmelerine destek verilmekte,
 • ebeveyn olarak hakları ve yükümlülükleri hakkında bilgi edinmeleri kolaylaştırılmakta,
 • yaygın ve örgün eğitim imkanları konusunda bilgileri artırılmakta
  sağlık sistemi ve imkanlarını öğrenmelerine
 • katkı sunulmakta, çalışma hayatına katılımları kolaylaştırılacak
 • bilgiler verilmekte.

Kurslarının mahiyeti

Toplam 20 saatlik kurs, seminer ya da bilgi görgü gezileri düzenlenmektedir. Kursların katılımcı sayısı 10-15 kişidir.
 
Kursların haftada kaç gün, kaç saat ve hangi zaman diliminde yapılacağı derneklerin kendi ihtiyaçlarına göre belirlenebilmektedir.

Kurslar Federal Göç ve Mülteciler Dairesi tarafından desteklenmektedir.

DİTİB Genel Merkezi olarak hizmetlerimiz

 • Derneğinizde bu tür kursların organize edilmesi için gerekli lojistik destek verilmektedir.
 • Kursun finansmanını sağlamak için başvuru  yapılmasına yardımcı olunmaktadır.
 • Kurslar hakkında telefon ve e-posta yolları  ile danışmanlık hizmeti verilmektedir.
 • Geçmiş döneme ait tecrübelere dayanarak tavsiyeler sunulmaktadır.
 • Gerekli evraklar ve bu evrakların işleme konulması konusunda
  danışmanlık yapılmaktadır.
Kurslar için finansman desteği alınması mümkündür. Bunun için ikinci hedef kitlesinden en az on kişiye ulaşmak gerekmektedir. Ayrıca finansman desteği verilen kurslar için belirlenen bir-takım şartlar bulunmaktadır. Bunun için DİTİB’in internet sayfasını takip edebilir ya da doğrudan DİTİB Genel Merkezi’nden bilgi alabilirsiniz.

Kursların uygulanabilirliği ve etkinliği açısından e-posta kullanımı şarttır. E-posta adresi bulunmayan ve bu imkanı kullanmayanların talepleri maalesef değerlendirilmeye alına-mayacaktır. Bu kursları derneklerinizde uygulamaya koymak istiyorsanız, en geç 31Temmuz tarihine kadar bizlere yazılı müracaatta bulunmanız gerektiğini hatırlatırız.

 

3. "DİTİB Eğitim Primini Destekliyor"

DİTİB eğitim primini desteklemekte ve hedef kitlemizin hem meslek alanlarında kendisini geliştirmesi, hem de bilgi, görgü ve genel kültür seviyesini artırarak daha güçlü toplumsal katılım sağlamasında önemli bir fırsat olarak değerlendirmektedir.

Kendisini yetiştirmiş, işinin ehli dernek yöneticilerimiz, üyelerimiz ve cemaatimizle daha bilgili, daha güçlü ve daha etkin bir gelecek kurabilmek için her türlü fırsatın kullanılması modern dünyanın sunduğu imkanlardan faydalanılması, toplumsal ve ferdi bir gerekliliktir.

 

4. Pro Diyalog


Top