Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)

Videoyu izlemek için tıklayınız

Kelime-i Şehadet
(20.09.2019)

 

Muhterem Müslümanlar!‎

Bir gün Resûlullah (s.a.s.) Efendimiz, ashabıyla ‎sohbet ederken kimsenin tanımadığı bir şahıs ‎çıkageldi; Allah Resulü’nün karşısına oturdu ve ‎‎“Bana İslâm’dan bahset!” dedi. Resûlullah (s.a.s.) ‎şöyle cevap verdi: “İslâm, Allah’tan başka ilâh ‎olmadığını ve Muhammed’in Allah’ın elçisi ‎olduğunu kabul etmen; namazı kılman, zekâtı ‎vermen, Ramazan orucunu tutman ve eğer ‎gücün yetiyorsa hac görevini yerine ‎getirmendir.” karşılığını verdi. Allah Resûlü ‎‎(s.a.s.), bir müddet sohbetten sonra oradan ayrılıp ‎giden bu şahsın Cebrail (a.s.) olduğunu bildirdi.‎2

 

Değerli Kardeşlerim!‎

Peygamberimizin hadislerinde vurguladığı üzere ‎kişiyi mümin ve Müslüman kılan; kula kul ‎olmaktan kurtarıp sadece Allah’a kul yapan; ‎hayatımızın anlamını, yaratılışımızın gayesini ifade ‎eden Kelime-i Şehadet, insanın ebedi hayatını ‎kurtaran kutlu bir sözdür.‎

Kelime-i şehâdet, ömrümüz boyunca mümince bir ‎duruş sergileyeceğimize dair Rabbimize verdiğimiz ‎sağlam bir misaktır.‎ Kelime-i şehâdet, coğrafyalarımız, dillerimiz, ‎etniklerimiz farklı olsa da bizleri aynı inanç, aynı ‎duygu ve aynı ideallerde buluşturan, birbirimize ‎sımsıkı kenetleyen ve Efendimize ümmet kılan bir ‎tevhid ve vahdet beyanıdır.‎

 

Kelime-i Şehadet, Allah’tan başka dua edilecek, ‎yardım istenilecek, sığınılacak, bela ve musibetler ‎karşısında niyazda bulunulacak hiçbir varlığın ‎olmadığının tasdikidir.‎

 

Kelime-i Şehadet, yalnız ona ibadet edilip yalnız ‎ondan yardım istenebileceğinin ve yalnızca Allah’a ‎kul olunacağının kısa ve özlü ifadesidir.  ‎

 

Kelime-i şehadet inanan için hem dünyada hem de ‎ahirette kişiyi karanlıktan çıkaran bir nur, eğriyi ve ‎doğruyu gösteren bir rehber ve bir kurtuluş ‎beratıdır.‎

 

İnsan; Allah’tan başka ilah olmadığını ve Hz. ‎Muhammed’in O’nun Resulü olduğunu kalbiyle ‎tasdik, dili ile ikrar ettiğinde artık o Ehl-i ‎Tevhid’in bir üyesidir; İslam ümmetinin ayrılmaz ‎bir parçasıdır. ‎

 

Kardeşlerim! ‎

Bizler, yeni doğan yavrularımıza isim koyarken ‎onun sağ kulağına “şehâdetleri dinin temeli” olan ‎ezanı okuruz, sol kulağına aynı şehâdeti ‎tekrarlayan kâmeti getiririz. İslâm’la müşerref ‎olacak kimseye öncelikle kelime-i şehâdeti ‎öğretiriz. Hayatının son demlerinde olan ‎kardeşlerimize kelime-i şehâdeti telkin ederiz.‎ Aslında bütün bunlar, insan ömrünün, kelime-i ‎şehâdetle başlayıp, kelime-i şehâdetle nihayet ‎bulmasının gereğine dair mesajlar içerir.‎

 

Muhterem Müslümanlar!‎

O halde geliniz hem dünyamız hem de ahiretimiz ‎için kurtuluş vesilesi olan Kelime-i Şehadet’in ‎lafzına ve ruhuna uygun söz ve davranışlarda ‎bulunalım. Rabbimize samimi bir şekilde teslim ‎olalım. Allah’ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik ‎ettiğimiz Peygamberimizin rehberliğini kendimize ‎şiar edinelim. ‎

 

Hutbemi Peygamberimizin bir müjdesiyle bitirmek ‎istiyorum: “Kim kalbiyle tasdik ederek Allah’tan ‎başka ilah olmadığına ve Muhammed’in ‎Allah’ın Resulü olduğuna şehadet ederse, Allah ‎ona cehennemi haram kılar.”‎3

 

DİTİB Hutbe Komisyonu

 

1 Bakara 2/163.                                                                                  

2 Buhari, İman 2.

3 Buhari, İlim 49.

 

2019-09-20