Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)

Videoyu izlemek için tıklayınız

Hayat Rehberi: Allah’ın Kutlu Peygamberleri
(04.05.2018)

 

Aziz Mü’minler!‎

Okuduğum ayet-i Kerime de Yüce Allah şöyle ‎buyuruyor: “Biz Allah’a ve bize‎ indirilene; ‎kezâ İbrâhim, İsmâil, İshak, Ya‘kūb ve ‎torunlarına indirilenlere; yine Mûsâ ve Îsâ’ya ‎verilenlere ve bütün peygamberlere rableri ‎tarafından gönderilenlere inandık. Onlar ‎arasında ayırım yapmayız; biz O’na teslim ‎olmuşuzdur’ deyin.”‎ Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber ‎Efendimiz (s.a.s.) şöyle buyuruyor: ‎‎“Peygamberler, anneleri ayrı, babaları bir ‎kardeşlerdir; dinleri de birdir.”‎

Kardeşlerim!‎

İmanın altı esasından biri de peygamber-lere ‎inanmaktır. Yüce Allah, insanlara doğru yolu ‎göstermek için peygamberler göndermiştir. Onlara ‎emirlerini ve yasaklarını bildirerek insanlara tebliğ ‎etmelerini ve rehberlik etmelerini söylemiştir. Aynı ‎hakikati farklı zamanlarda ve toplumlarda ‎hatırlatan peygamberler arasında biz Müslümanlar ‎fark gözetmeyiz. Hepsi de Allah’ın seçtiği değerli ‎elçilerdir.‎

Kardeşlerim!‎

İlk peygamber Hz. Âdem’den son peygamber Hz. ‎Muhammed’e (s.a.s.) kadar bütün peygamberler, ‎insanları tevhide, adalete, selamete, birliğe ve ‎kardeşliğe davet etmiştir. Tarihin en karanlık ‎zamanlarında birer güneş gibi doğan ve mazlumları ‎zulmetten aydınlığa çıkaran kurtarıcılar ‎peygamberler olmuştur. İnsanlığa bıraktıkları bu ‎miras ile şu anda da yolumuzu aydınlatmaya ‎devam ediyorlar. Kur’an-ı Kerim bizlere Hz. ‎Adem’in tövbesini, Hz. İbrahim’in iradesini, ‎İsmail’in teslimiyetini, Eyyub’un sabrını ‎öğretmektedir. Peygamberlerin hayatı bizim için en ‎güzel örnektir. ‎

Aziz Mü’minler!‎

Her dönemde olduğu gibi bugün de kutlu nebilerin ‎her alandaki rehberliğine ihtiyacımız vardır. ‎Peygamberliğin son halkası olan Muhammed ‎‎(s.a.s.)’in şahsında ve öğretisinde toplanan nebevi ‎sünnetin anlaşılması ve yaşanmasıyla ancak ‎problemlerimiz çözülecektir. Bu kutlu rehber ile ‎insanlar istikamet bulacaktır. Bunun için de ‎hayatımızın her alanında onun kılavuzluğuna ‎içimizden hiçbir endişe duymaksızın ‎başvurmalıyız. Yüce kitabımızda şöyle buyuruyor: ‎‎“Andolsun, Allah’ın Resûlünde; Allah’a ve ‎ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok ‎zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.”‎ ‎Bir diğer ayette Yüce Allah: “Biz peygamberi ‎ancak kendisine itaat edilsin diye gönderdik…”‎ ‎demek suretiyle anlaşmazlığa ve çelişkiye ‎düştüğümüz her hususta peygamberin yol ‎göstericiliği ile istikamet bulacağımızı ‎belirtmektedir. Bu gün de Rasulullah’ın (s.a.s.) ‎hadis-i şerifleri bizlere kılavuzluk etmektedir.‎

Kardeşlerim!‎

Gelin hep birlikte dua edelim bu Cuma saatinde. ‎Peygamberlerin ahlakıyla ahlaklanmayı dileyelim ‎Rabbimizden.‎

Allah’ım! Peygamberlerin arasında fark ‎gözetmeksizin hepsinin yüce ahlakından, sarsılmaz ‎imanından, ihlas ve ibadetinden, tükenmeyen ‎gayretinden bizlere de nasip et.‎

Allah’ım! İbrahim’in (a.s.) imanını, İsmail’in (a.s.) ‎teslimiyetini lutfet gönüllerimize. Yeniden dirilişin ‎hak olduğu gerçeği bir saniye bile uçmasın ‎zihinlerimizden.‎

Nuh’un (a.s.) gayretini ver helal rızık peşinde ‎koşan babaların ayaklarına. Fakat evlatların ‎imansızlığıyla imtihan etme.‎ İbrahim’i (a.s.) ateşten, Musa’yı (a.s.) denizden, ‎Nuh’u (a.s.) tufandan kurtaran Rabbim! Yusuf’u ‎kuyuda, Yunus’u balığın karnında unutmayan ‎Rabbim! Ancak senin nurunla hidayet bulduk. ‎Ancak senin lütfunla ihtiyaçlardan kurtulduk. Hz. ‎Davud’un senden istediğini isteriz ancak. Rızık ‎olarak sevgini, seni sevenlerin sevgisini, sana ‎yaklaştıracak şeyin sevgisini istiyoruz.‎

Senin rızana ulaştıracak ameller nasip et bize. ‎Peygamberlerini kılavuz et yolumuza. Sırat-ı ‎müstakim üzere sabitle ayaklarımızı. Muhammed ‎Mustafa ile cennette komşu eyle cümlemizi. Amin.‎


Halime Karabulut
Hattingen DİTİB Fatih Camii Din Görevlisi

 

1 Bakara, 2/136                                                                  
2 Buhari, Enbiya, 48
3 Ahzab, 33/21                                                                 
4 Nisa, 4/64

 

2018-05-04