DİTİB Online Haber Bülteni & Basın Açıklamaları


2018-02-07 | Haber

DİTİB, işbirliği yaptığı teşkilatlarla ‎birinci konferansını gerçekleştirdi ‎

Köln, 05.02.2018: Diyanet İşleri Türk ‎İslam Birliği’nin (DİTİB) inisiyatifi ile ‎‎3 Şubat 2018 tarihinde DİTİB’in federal ve eyalet yönetim ‎kurulları, kadın ve gençlik teşkilatları ile ‎Almanya Faslılar Merkez Konseyi ‎‎(ZRMD), Almanya Bosnalılar İslam ‎Birliği (İGBD) ve Almanya Arnavut ‎Merkezleri Birliği (UİAZD) yılın ilk ‎toplantısı için bir araya geldi. ‎

Etnik köken ve dil farklılıklarına  rağmen  İslam ortak paydasında yapıcı diyalog içinde geçen ‎toplantıda çeşitli görüşler dile getirildi.‎ Eyalet ve yerel bazda çalışma gruplarının ‎oluşturulması ve gençlik, kadın ve kamuoyu çalışmaları alanlarında işbirliği konuları görüşüldü. Toplumsal ve sosyal katılım ‎ve angajmanın en büyük alanı olan manevi ‎rehberlik ve refah için ortak konseptlerin ‎hayata geçirilmesi planlandı.‎

Ev sahibi DİTİB Genel Başkanı Prof. ‎Nevzat Yaşar Aşıkoğlu toplantının açılışını özetle şu şekilde ‎yaptı: „Bizler uzun yıllardır burada kendi insanlarımıza hizmet ediyoruz. Bununla birlikte son yıllarda toplumsal ‎yapılanmalarda, örneğin sosyal ‎hizmetlerde, mülteci hizmetlerinde, ‎manevi ve dini rehberlik alanlarında yeni ‎görevler üstlendik. Almanya’daki ‎etkinliğimizin önemli ve aynı zamanda da ‎Müslümanların geleceği açısından ‎belirleyici bir alanı ise şüphesiz okullardaki ‎İslam din dersleri ve Alman ‎üniversitelerindeki İslam İlahiyat ‎bölümleridir. Bütün bu gelişmeler bizlerden kendimizi ‎açmamızı, alanımızı genişletmeyi ve yeni ‎yollar açarak gayret sarf etmemizi ‎gerektirmektedir.”‎

Genel Başkan Prof. Aşıkoğlu’ndan sonra ‎UİAZD adına Mensur Halili, İGBD adına ‎Mehmed Jakubovic, ZRMD adına Omar ‎Kuntich kurumlar arasında işbirliği hakkında konuşmalar yaptılar. ‎

Açılış konuşmalarından sonra ‎gerçekleştirilen çalıştay gruplarında ise ‎karşılıklı fikir ve tecrübe alış verişlerinde ‎bulunuldu, mevcut durum analizleri yapıldı ve fikirlerin toplanması ve konsept ‎geliştirilmesi ile işbirliğinin gelecek ‎perspektifi ve somut tekliflerin ‎geliştirilmesi üzerinde çalışmalar üzerinde duruldu. Çalışma gruplarının elde ‎ettikleri sonuçlar daha sonra bütün ‎katılımcılar ile paylaşılarak tartışmaya ‎açılmıştır. Somut olarak gençlik ve kadın ‎çalışmalarının yanında cemaat ‎çalışmalarına yönelik ilk tekliflerden sonra ‎detay planlamalara da girilmiştir. Özellikle ‎hedef kitlelerin birlik ve beraberliğini, ‎kaynaşmalarını ve kimlik oluşumunu ‎teşvik edici faaliyetler görüşülmüştür. ‎Bunun yanında iletişim ağı kurulması, ‎düzenli buluşmalar, ortak faaliyetler ve ‎açıklamalar ile artan profesyonelleşme ve ‎iyileştirme potansiyellerinin el alınması ‎gibi konular da görüşmelerin odağına ‎alınmıştır. ‎

Bunların üzerine yapılacak çalışmaların ‎somutlaştırılabilmesi için çalışma grupları ‎ve belirli alanlardaki sorumluluklar ile ilgili ‎kararlar alınmıştır.‎

Bütün katılımcılar açısından kendi ‎aralarında yapılan bu toplantı önemli ‎görülmüştür. Alınan ortak karar ‎doğrultusunda her yıl düzenli bir şekilde ‎yıllık toplantılar gerçekleştirilerek İslami ‎alanda işbirliği yapan teşkilatlar ‎çalışmalarını değerlendirecek ve daha da ‎derinleştirebileceklerdir.‎