DİTİB Online Haber Bülteni & Basın Açıklamaları


2016-12-20 | Haber

2016 Umre bilgilendirme semineri yapıldı

2016 yılı umre organizasyonu ile Mekke ve Medine’de görevlendirilen din görevlilerine yönelik bilgilendirme semineri DİTİB’te gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan seminerin açılış konuşmasını DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu yaptı.

DİTİB’e bağlı camilerde görev icra eden din görevlilerinin yaptığı hizmetlerin son derece önemli olduğunu söyleyen Aşıkoğlu, “Bu yıl umre ziyaretinin farklı bir özelliği var, bu yılki programı özellikle öğrencilere yönelik planladık” dedi.

40 yıla yakın bir süreden beri camilerde din eğitimi ve din hizmetlerinin başarılı bir şekilde yürüdüğünü ifade eden Aşıkoğlu: “Din görevlilerinin desteğiyle Ramazan aylarında Alman komşularımızla ve dostlarımızla birlikte iftar sofralarında bir araya geliyoruz, çeşitli yardım programları organize ediyoruz, Almanya içerisinde değişik alanlarda camilerimizde sosyal yardıma ihtiyaç duyulan çeşitli alanlarda yardım programları düzenliyoruz. İslam’ın barış mesajının yanlış algılanmaması için tanıtım amaçlı açık kapı günleri organize ederek, yüzlerce binlerce ziyaretçiyi özellikle bu açık kapı günlerinde camilerimizde misafir ediyoruz. Bunların organizasyonu ve yürütülmesinde din görevlilerinin önemli katkıları var” dedi.

Hizmetlerde, toplumun ihtiyaçları ve hukuk kuralları ön plandadır. Din görevlilerinin söz ve davranışları dışlayıcı olmamalı, insan haklarını koruyucu nitelikte olmalıdır.

Hizmetlerimizi yürütürken daima toplumun ihtiyaçlarını ve içinde yaşanılan toplumun hukuki kurallarını ön planda tutarak ve buna dikkat ederek hizmet edilmesi gerekir. Din hizmetlerinin bundan sonra da bu anlayışla devam edeceğini söyleyen Aşıkoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü; “Son zamanlarda imamlarımıza yönelik tartışmalar medyada devam ediyor, bunları takip ediyoruz ve inceliyoruz. Din Hizmetleri yürütürken sözlerimiz, davranışlarımız, yapılan faaliyetler, hukuka uygun olmalı, kimseyi dışlamamalı ve İslam'ı doğru anlatma görevine zarar vermemelidir. Yanlış ve kusurlu davranışlar olursa buna müsaade etmeyiz. Din görevlileri 40 yıldır karşılıklı güvene dayalı hizmet etmektedir. Yanlış algı ve davranışlar kamuoyundaki çeşitli tartışmalar bu istikrar ve güvene dayalı ilişkilerimizi zedelememelidir. Bir takım hata ve eksiklikler varsa bunları inceleyeceğiz ve ne gerekiyorsa onun yapacağız.”

Kur’an ve Sünnet’in barışcıl mesajını anlatıyoruz

Her zaman içinde yaşadığımız ülkenin barışına katkı sağlamalıyız. Kur'an'ın barışçı mesajını Müslümanlara ve bütün insanlara anlatıyoruz. Bu şekilde sorumluluğumuzu yerine getirmek durumundayız, yine aynı şekilde din görevlisi olarak Müslüman ahlakına yakışır şekilde hareket edeceğiz, temsil ettiğimiz İslam toplumunun değerlerini koruyacağız.

2017’de yeni bir hizmet yaklaşımı hedefliyoruz

2017 yılında yapacağımız yeni uygulamalarla din görevlilerimizle daha sık bir araya geleceğiz. Dini hizmetin kalitesi için neler yapabiliriz, sosyal hayatı tanımaya yönelik katkımız neler olabilir. Farklı din ve kültürlerle olan ilişkilerimizi geliştirebilmek için neler yapabiliriz gibi soruları daha sık bir araya gelerek istişare edeceğiz. Bu amaçla seminerler organize edeceğiz. Ayrıca din görevlilerimizin dil gelişimine katkı sunmak için kurs programları düzenlemeyi planlıyoruz.”

Seminerde Essen Din Hizmetleri Ataşesi Suat Okuyan’da, umre ibadetinin gereği olarak bir arada yaşama bilinci, yolculuğa çıkmadan önce maddi ve manevi hazırlık ve umre ibadetinde yapılması gereken görevler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

İnanç ve değerlerimizi doğru tanıtma ve öğretme sorumluluğumuz vardır

Okuyan da şöyle konuştu: “Dünyanın değişik coğrafyalarında, ülkelerinde ve bölgelerinde mümini olduğumuz ekmel bir dinin mensupları olarak, birey olarak yaşamakta olduğumuz bu inanç ve değerleri ayrıca bir gönüllü olarak da ailemiz ve sosyal çevremiz başta olmak üzere tüm insanlığa güzel bir örnek olarak tanıtma ve öğretme sorumluluğumuz da vardır. Bizim görev anlayışımızın temelini İslam’ın sahih bilgisi, evrensel değerleri, barışa ve güvenliğe vurgu yapan mesajları oluşturmaktadır. Tüm hizmetlerimizde metod ve yöntemimiz Kur'an-ı Kerim ve Sünneti Seniyyenin ebedi rehberliği, İslam Kültür ve Medeniyetinin zengin bilgi mirası, çağımızın gelişen ve değişen şartları, akıl, vicdan ve insaf ölçülerine dayanmaktadır.

Toplumun evrensel değerlerini dikkate alarak hareket ediyoruz

Bu anlamda bütün bunlar bizlere vazifemizi icra noktasında; içinde bulunduğumuz toplum ve kurumlarının sahip olduğu evrensel değerleri ile örtüşen bir yaklaşımı dikkate alarak hareket etmemizi zorunlu kılmaktadır. Müslüman herkesin güvendiği kimsedir. Müslüman barış adamıdır. Aynı zamanda hak ve hukuk ekseninde bir yaşam inşa etmek zorundadır. Zira inandığımız Allah'ın bir ismi de Hakk'tır.

İslamın nihai hedefi insanların barış ve huzur içerisinde yaşamasıdır

İslam’ın nihai hedefi güzel ahlaklı insanlardan oluşan herkesin barış ve huzur içerisinde mutlu bir şekilde birlikte yaşadığı bir toplum inşa etmektir. Bu toplumda farklılıklar birliktedir. Birlikte yaşamanın ahlakı ve hukuku oluşmuştur. İslam'da herkesin canı, malı, aklı, namusu, dini dokunulmazdır. Her insan muhteremdir, saygındır, onurludur, değerlidir. Almanya görev yapan biz din gönüllülerinin en temel görevi sevgi, bilgi, birlik ve ibadet mekanları olan camilerimizi ve orada huzur arayan insanların gönüllerini mamur kılmaktır.

Toplumun tüm kesimlerine güven vermeliyiz

İçinde yaşadığımız toplumun da hassasiyetlerini gözeterek cami cemaatinin arasına fitne ve fesadın girmesine engel olmaktır. Fitne ve fesada karşı cami cemaatini bilgilendirmektir. Bununla beraber birlikte yaşadığımız çok kültürlü bu toplum yapısı içerisinde temsil ettiği değerleri yaşama ve yaşatma noktasında da toplumun tüm kesimlerine güven vermektir. Her türlü ahlaki ve dini değerlerin örneği ve önderi olan siz din gönüllülerimizin bu prensipler muvacehesinde yürüttüğü hizmetlerin devamını sağlayarak gayret göstermeleri; aksi yönde zaafiyet göstermemeleri ve de ihmalde bulunmamaları müktesebatlarının bir gereğidir.

Toplantının devamında umre programının yürütülmesiyle ilgili teknik bilgiler paylaşıldı.